Siirry suoraan sisältöön

Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BN52-3213

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus (PRA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Leila Jaakkola
  • Henry Lybäck

Vastuuopettaja

Leila Jaakkola

Ryhmät

  • PRA223KN
    Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella opintojaan huomioimalla aiemmin hankkimansa osaamisen ja alan tarjoamat työllistymismahdollisuudet
- hahmottaa kansainvälisyyden merkitystä työelämässä
- hahmottaa tarjolla olevat mahdollisuudet oman osaamisensa kehittämisessä
- soveltaa erilaisia opiskelutapoja
- arvioida omaa hyvinvointiaan ja sen merkitystä oman jaksamisensa kannalta
- arvioida ohjaus- ja tuentarpeensa
- arvioida ja kuvata omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan

Toteutustapa

Opintojakson aikana orientoidut opintojesi sisältöihin, tutkintorakenteeseen ja suunnittelet opintojesi etenemistä. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteita ja omaa tapaasi opiskella. Opintojakson aikana käyt läpi myös hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä.

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta:
Opintojakson ensimmäisen osion (1 op) suoritus alkaa ennakkotehtävällä, jonka teet opintojen alkaessa. Lisäksi osioon kuuluvat kolme ryhmätapaamista ja vähintään kaksi HOPS-keskustelua, joihin valmistaudut annettujen ohjeiden mukaan avulla. Ensimmäisen osion aikana teet oppimissuunnitelmasi, jota päivität opintojen edetessä. Opintojakson aikana vastaat palvelutarpeen arviointikyselyyn ja käyt kyselyn tulokset läpi opettajatuutorin kanssa HOPS-keskustelun yhteydessä.

Opintojakson toinen osio (1 op) muodostuu valinnaisista kokonaisuuksista, joista on sinulle eniten hyötyä opintojesi etenemisen kannalta. Suunnittelet yhdessä opettajatuutorisi kanssa, minkälaisia sisältöjä ja kokonaisuuksia sinun kannattaa valita. Näitä teemoja ovat mm. opiskelutaidot ja –menetelmät, kansainvälisyys, hyvinvointi ja jaksaminen, oman alasi työllistymismahdollisuuksien kartoittaminen sekä yrittäjyys.

Tarkemmat ohjeistukset löytyvät opintojakson Canvas-työtilasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheismateriaalista on koottu vinkit opintojakson Canvas-työtilaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Alumni ja muu työelämäyhteistyö

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Aloitus orientaatiopäivillä 9.-11.1.2023, ryhmätapaamisten aikataulut päivitetään Tuudoon ja Canvasiin. Lukukausittain käydään HOPS –keskustelut.

Kansainvälisyys toteutuksella

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimissuunnitelma, HOPS-keskustelut ja ryhmätapaamiset n. 27 tuntia ja valinnainen tehtävä n. 27 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Oppimissuunnitelma, HOPS-keskustelut ja valinnainen tehtävä. Ensimmäinen lukuvuosi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää ryhmätapaamisiin ja HOPS-keskusteluihin osallistumista, tehtävien tekemistä sekä valinnaisen osion suorittamista.

https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/Dokumentit/Arviointikriteerit%20amk%20s2018-.pdf#search=arviointikriteerit

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.