Siirry suoraan sisältöön

Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | R2 NDV222SN (2 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BN52-3170

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 01.06.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, tiko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Jari Kovalainen
  • Eeva Haikonen

Vastuuopettaja

Johanna Lahti

Ryhmät

  • NDV222SN
    Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, päivätoteutus, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella opintojaan huomioimalla aiemmin hankkimansa osaamisen ja alan tarjoamat työllistymismahdollisuudet
- hahmottaa kansainvälisyyden merkitystä työelämässä
- hahmottaa tarjolla olevat mahdollisuudet oman osaamisensa kehittämisessä
- soveltaa erilaisia opiskelutapoja
- arvioida omaa hyvinvointiaan ja sen merkitystä oman jaksamisensa kannalta
- arvioida ohjaus- ja tuentarpeensa
- arvioida ja kuvata omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan

Toteutustapa

Opintojakson aikana orientoidut opintojesi sisältöihin, tutkintorakenteeseen ja suunnittelet opintojesi etenemistä. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteita ja omaa tapaasi opiskella. Opintojakson aikana käyt läpi myös hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä.
Opintojakso koostuu kahdesta osiosta:
Opintojakson ensimmäisen osion (1 op) suoritus alkaa ennakkotehtävällä, jonka teet opintojen alkaessa. Lisäksi osioon kuuluvat kolme ryhmätapaamista ja vähintään kaksi HOPS-keskustelua, joihin valmistaudut annettujen ohjeiden mukaan avulla. Ensimmäisen osion aikana teet opiskelusuunnitelmasi, jota päivität opintojen edetessä.
Opintojakson toinen osio (1 op) muodostuu valinnaisista kokonaisuuksista, joista on sinulle eniten hyötyä opintojesi etenemisen kannalta. Suunnittelet yhdessä opettajatuutorisi kanssa, minkälaisia sisältöjä ja kokonaisuuksia sinun kannattaa valita. Näitä teemoja ovat mm. opiskelutaidot ja –menetelmät, kansainvälisyys, hyvinvointi ja jaksaminen, oman alasi työllistymismahdollisuuksien kartoittaminen sekä yrittäjyys.
Tarkemmat ohjeistukset löytyvät opintojakson Canvas-työtilasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheismateriaalista on koottu vinkit opintojakson Canvas-työtilaan.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Alumni ja muu työelämäyhteistyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Arvio työtuntien jakautumisesta opintojaksolla (yht. 54h):
- Ryhmätapaamiset 12h
- Ennakkotehtävä, opiskelusuunnitelma ja HOPS-keskustelut valmistautumisineen 15 h
- Valinnainen osuus 27 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää ryhmätapaamisiin ja HOPS-keskusteluihin osallistumista, tehtävien tekemistä sekä valinnaisen osion suorittamista.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.