Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 2 (15 op)

Toteutuksen tunnus: V1596-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 27.11.2022

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Nina Lahtinen

Vastuuopettaja

Nina Lahtinen

Ryhmät

  • PKV219SA
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, monimuotototeutus, S19, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- arvioida omaa osaamistaan ja työelämän osaamisvaatimuksia
- kehittää ja syventää omaa kosmetiikkaosaamistaan
- kehittää organisaation toimintoja asiantuntijayhteisön jäsenenä
- luoda henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimia verkostoissa
- arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä
- suunnitella omaa opintopolkuaan ja työuraansa

Toteutustapa

Harjoittelun opintojaksolle ilmoittadutaan normaalisti, opiskelija etsii harjoittelupaikan, huolehtii harjoittelusopimuksen täytön ja allekirjoitukset, toteuttaa harjoittelun, tehden samalla tehtävää. Tehtävän yhteydessä tulee palauttaa todistus harjoittelusta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

[

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun suoritusaika on merkitty neljännen vuoden syksylle. Harjoittelun voi kuitenkin tehdä joustavasti itselleen sopivana aikana. Joissakin tapauksissa harjoittelun voi myös tehdä omassa työssä, mikäli se sopii estenomin harjoitteluksi. Sovi ohjaajan kanssa joustavista ratkaisuista. Huomaa ajoituksessa valmistumiseen liittyvät aikataulut.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelu toteutetaan työelämässä, Opettajan ohjaus verkkotyökaluja, puhelinta tai sähköpostiä käyttäen tarvittaessa.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa Linkistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelu 375 tuntia, harjoittelupaikam hakeminen, tehtävä ym. 25 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
Opiskleija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
Opiskleija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

Arvioidaan soveltuvin osin: ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuu
Opiskleija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin