Siirry suoraan sisältöön

English for Cosmetics Industry (5 op)

Toteutuksen tunnus: V1589-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Sari Myréen

Vastuuopettaja

Sari Myréen

Ryhmät

  • PKV223KAM
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, monimuotototeutus, K23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä työelämän eri tilanteissa
- hyödyntää englanninkielistä tutkimustietoa
- kehittää ammatillista kielitaitoaan erilaisia oppimistekniikoita käyttäen

Toteutustapa

Opintojakson suoritettuasi osaat
•viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä työelämän eri tilanteissa
•hyödyntää englanninkielistä tutkimustietoa
•kehittää ammatillista kielitaitoasi erilaisia oppimistekniikoita hyödyntäen
Opiskelet ammatillisen englannin kielen viestinnän taitoja monipuolisten suullisten ja kirjallisten oppimistehtävien avulla. Oppimistehtävien teemoina ovat kauneusalan työtehtävät, urasuunnittelu sekä ajankohtaiset kauneusalan aiheet. Oppimistehtävissä käytettävien lähteiden ja opetusmateriaalin avulla perehdyt oman alasi englanninkieliseen terminologiaan ammatillisen viestinnän tilanteissa ja opit kehittämään ammatillista kielitaitoasi erilaisten oppimisstrategioiden ja välineiden avulla.

Lähiopetus järjestetään Laurea Tikkurilan kampuksella erillisen aikataulun mukaan syksyllä 2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan materiaali Canvasilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa AHOT-menettelyllä, tarkemmat ohjeet link.laurea.fi.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla opittua tietoa voi käyttää hyväksi yrityksissä ja organisaatioissa, joilla on kansainvälisiä yhteyksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A Osallistuminen lähi- ja verkko-opetukseen vähintään 75 %, osallistuminen kansainvälisiin verkkotapahtumiin sekä suulliset oppimistehtävät (28h)
B Kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät (52h)
C Laajemmat palautettavat oppimistehtävät (55h)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1 Aktiivisuus lähiopetuksessa, verkko-opetuksessa Zoomissa ja Canvasilla 20 %
2 Laajemmat oppimistehtävät 30 %
3 Lopputentti ennakkoon ilmoitetuista opintojaksolla käsitellyistä sanastoista, teksteistä ja tehtävistä 50 %