Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan käytäntötutkimus ja sen menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: V1569-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ZYV4), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Tarja Juvonen
  • Teemu Rantanen

Ryhmät

  • ZYV423SJ
    Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
- tuntee sosiaalityön käytäntötutkimuksen peruslähtökohdat ja ymmärtää tiedontuotannon merkityksen osana kehittämistoimintaa ja
- tuntee erilaisia sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan metodologisia lähestymistapoja ja
- hallitsee erilaisia tutkimusaineistojen analysoinnin lähestymistapoja.

Sisältö

Sosiaalityön käytäntötutkimus ja käytäntö
Tiedon luonne
Sosiaalialan käytäntöjen tutkimuksellinen kehittäminen
Aineistolähtöinen sisällön analyysi
Kyselylomakkeen laadinta
Tilastollisen aineiston analyysi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty