Siirry suoraan sisältöön

Palvelun käyttäjät kehittäjinä (5 op)

Toteutuksen tunnus: V1568-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ZYV4), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Eeva Järveläinen
  • Teemu Rantanen

Vastuuopettaja

Teemu Rantanen

Ryhmät

  • ZYV422SJ
    Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää asiakas- ja kansalaisnäkökulman merkityksen sosiaalipalvelujen kehittämisessä,
- osaa tunnistaa kansalaisten tarpeista lähteviä sosiaalialan työn kehittämistarpeita ja
- ymmärtää kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet.

Sisältö

- Sosiaalipalvelujen käyttäjälähtöiset kehittämis- ja arviointimenetelmät, kansalaislähtöinen tarveanalyysi
- Yhteiskunnallisen osallistamisen, valtaistamisen ja vaikuttamistyön menetelmät
- Digitalisaatio sosiaalipalveluissa ja niiden kehittämisessä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty