Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden teknologiat turvallisuusjohtamisessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: TY00BL04-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Turvallisuusjohtaminen (TYA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Hanna-Miina Sihvonen

Ryhmät

  • TYA223KJ
    Turvallisuusjohtaminen, yamk, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hahmottaa ja arvioida teknologian ja teknologisen kehittymisen merkitystä ja vaikutusta yritysten ja organisaatioiden toimintaan
- tunnistaa, ennakoida ja arvioida teknologisesta kehittymisestä nousevia uhkia ja riskejä
- parantaa organisaation riskien ja jatkuvuuden hallintaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty