Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden teknologiat turvallisuusjohtamisessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: TY00BL04-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Turvallisuusjohtaminen (TYA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Hanna-Miina Sihvonen

Ryhmät

  • TYA223KJ
    Turvallisuusjohtaminen, yamk, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hahmottaa ja arvioida teknologian ja teknologisen kehittymisen merkitystä ja vaikutusta yritysten ja organisaatioiden toimintaan
- tunnistaa, ennakoida ja arvioida teknologisesta kehittymisestä nousevia uhkia ja riskejä
- parantaa organisaation riskien ja jatkuvuuden hallintaa

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Verkko-opinnot käynnistyvät aloitusorientaatio Teams-tapaamisella ja etenevät moduuleina sisältäenä keskustelu- että yksilötehtäviä ja palautekeskusteluja. Jaksolla hyödynnetään ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia materiaaleja. Opiskelijat perehtyvät materiaaleihin ja suorittavat harjoituksia verkkoympäristössä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Teema 1: Tekoäly - kaikessa ja kaikkialla 4.9.-10.9.2023

Teema 2: Tulevaisuuden teknologiat 11.9.-17.9.2023

Teema 3: Teknologiastrategia 18.9.-24.9.2023

Teema 4: Soveltuvat teknologiat 25.9.-1.10.2023

Teema 5: Radikaalit teknologiat 2.10.-8.10.2023

Teema 6: Etiikka 9.10.-22.10.2023

Teema 7: Turvallisuusjohtaminen tulevaisuudessa 23.10.-29.10.2023

Teema 8: Teknologiavalinnat 30.10.-5.11.2023

Sisältö ja sen jaksotus

Teema 1: Tekoäly - kaikessa ja kaikkialla 4.9.-10.9.2023

Teema 2: Tulevaisuuden teknologiat 11.9.-17.9.2023

Teema 3: Teknologiastrategia 18.9.-24.9.2023

Teema 4: Soveltuvat teknologiat 25.9.-1.10.2023

Teema 5: Radikaalit teknologiat 2.10.-8.10.2023

Teema 6: Etiikka 9.10.-22.10.2023

Teema 7: Turvallisuusjohtaminen tulevaisuudessa 23.10.-29.10.2023

Teema 8: Teknologiavalinnat 30.10.-5.11.2023

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana: 0 (hylätty), 1 - 5.