Siirry suoraan sisältöön

Yrittäjyys osana uraa (5 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BT58-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 130

Koulutus

 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

 • Antti Sekki

Vastuuopettaja

Antti Sekki

Ajoitusryhmät

 • Avoin AMK (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)

Ryhmät

 • TOY222SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Yhteiset opinnot
 • TOH222SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Pienryhmät

 • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- listata työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja kuvata sen yrittäjämäisen luonteen
- valita omaan osaamisen soveltuvimmat yritystoiminnan alustat
- kuvata oman osaamisensa sekä osaa verrata sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin
- laatia henkilökohtaisen tuntikirjanpidon ja ymmärtää sen tärkeyden osana hinnoittelua ja itsensä johtamista
- kuvata myyntityön alkeet

Toteutustapa

Online-kurssi, jonka opiskelija voi suorittaa omaan tahtiin. Kurssi muodostuu viidestä eri moduulista, joiden tehtävät tehdään pääsääntöisesti Canvas-oppimisalustalla

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sekki, A & Härkönen O. (2020). Kevytyrittäjyys – opas sivutoimiseen yrittäjyyteen, Kauppakamari, 9789522466501

Sekki, A & Niemi, M. (2016). Menesty yrittäjänä – 68 käytännön ohjetta. Talentum, 978-952-14-2766-4.

Sekki, A (2021). Alustatalousyrittäjyys - opas sivutuloista kiinnostuneelle.

Wallenstein J, de Chalendar A, Revees M, Bailey A (2019) The New Freelancers – Tapping Talent in the Gig Economy, Boston Consulting Group tutkimusraportti

Sisältö ja sen jaksotus

Kurssi rakentuu viidestä yhden opintopisteen osa-alueesta

-Tulevaisuuden työelämä (1 op)
Moduulin tavoite: Opiskelija ymmärtää työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja erityisesti sen yrittäjämäisen luonteen. Opiskelija hahmottaa yrittäjyyden monimuotoisuuden ja saa hyvän käsityksen eri yrittäjyysmuodoista ja niiden haasteista.

-Alustatalouden ansaintamahdollisuudet ( 1 op)
Moduulin tavoite: Opiskelija saa kattavan käsityksen alustatalouden eri muodoista ja niiden mahdollisuuksista lisätulojen ansaitsemisen näkökulmasta. Kurssin jälkeen opiskelijaa osaa valita omaan osaamisen soveltuvimmat alustat.

-Oman osaamisen tunnistaminen (1 op)
Moduulin tavoite: Moduulin haastaa opiskelijan pohtimaan ja tunnistamaan omaa osaamistaan sekä vertaamaan sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin. Kyseisen pohdinnan jälkeen opiskelijalle syntyy selvä kuva siitä, mitä osaamista henkilökohtaisella tasolla tulisi kehittää, jotta tavoiteltu urapolku mahdollistuu.

-Freenlace-yrittäjän laskentatoimi (1 op)
Moduulin tarkoitus: Opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja kassanhallinnan perusteet. Tämän osaamisen perusteella opiskelijat ymmärtävät henkilökohtaisen tuntikirjanpidon merkityksen osana oman osaamisen tai tuotteen hinnoittelua. Moduulin tarkoituksena on antaa käytännön ohjeita opiskelijan oman yrityksen (palvelun/tuotteen) hinnan laskemiseksi.

-Oman osaamisen kaupallistaminen (1 op)
Moduulin tavoite: Opiskelija ymmärtää myyntityön alkeet, ymmärtää myyntityön merkityksen yrittäjänä toimisen suhteen ja oppii hahmottaa oman kyvykkyytensä mahdollisissa myynti- tai asiakaspalvelutilanteessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen moduuli arvioidaan erikseen ja siitä saa arvosanan. Mikäli opiskelija suorittaa jokaisen moduulin, on loppuarvosana moduuliarvosanojen keskiarvo. Mikäli jonkin moduulin arvosana jää alle minimiarvon, opiskelija ei saa kyseisestä moduulista suoritusmerkintää laisinkaan.