Siirry suoraan sisältöön

Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BQ45-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 21.05.2023

Ajoitus

01.12.2022 - 30.06.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 500

Koulutus

 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOS2), Terveys- ja hyvinvointialat

Opettaja

 • Hannamari Talasma
 • Pirjo Tiirikainen
 • Heli Kulomaa
 • Emmi Salmikangas

Vastuuopettaja

Hannamari Talasma

Ajoitusryhmät

 • Avoin AMK (Koko: 200. Avoin AMK: 200.)

Ryhmät

 • TOS222SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Terveys- ja hyvinvointialat

Pienryhmät

 • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- pohtia ja reflektoida omia kokemuksiaan asiakaskohtaamistilanteissa ja tunnistaa omia kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia omassa työssään.
- nimetä onnistuneen asiakaskohtaamisen keskeisiä tekijöitä sekä perustella / selittää motivoinnin merkityksen osana vaikuttavaa asiakaskohtaamista.
- selittää hoitavan viestinnän menetelmän periaatteen ja nimetä sen eri vaiheet.
- soveltaa hoitavan viestinnän menetelmää sekä reflektoida ja arvioida omaa toimintaansa ja menetelmän käyttöä asiakaskohtaamistilanteissa ja jakaa osaamistaan muille.
- pohtia/reflektoida kohtaamiaan haastavia asiakaskohtaamistilanteita ja tunnistaa ja löytää erilaisia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.
- ottaa käyttöön hoitavan viestinnän menetelmän omassa työssään ja soveltaa sitä asiakaskohtaamisissa asiakkaiden tukemiseen ohjaustilanteissa.

Toteutustapa

Opinnot toteutuvat verkossa Canvas-oppimisalustalla. Mikäli olet avoimen AMK:n tai toisen amk:n opiskelija, saat kirjautumisohjeet sähköpostiisi.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti monipuolisten tehtävien ja aineistojen avulla. Opintoihin ei kuulu luentoja, eivätkä opettajat käy aktiivisesti kommentoimassa palautettuja tehtäviä.

Opintojakson Orientaatio-moduuliin (1 op) ja Hoitava viestintä menetelmänä -moduuliin (2 op) sisältyy sekä numeerisesti arvioitava testi että ei-arvioitavia tehtäviä, kuten keskusteluihin osallistumista, materiaaleihin tutustumista, pohdintatehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Sovella hoitava viestintä -menetelmää työssäsi -moduulissa (2 op) harjoittelet Hoitava viestintä -menetelmän soveltamista käytännössä omassa työssäsi ja reflektoit sen käyttöä suhteessa omiin kokemuksiisi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tieto oppimateriaaleista löytyy opintojakson Canvas-työtilasta. Kaikki materiaalit ovat sähköisessä muodossa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinnot 01.12.2022 - 30.06.2023

Opinnot arvioidaan ja arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin kolmen viikon sisällä kurssin suorittamisesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

1) ORIENTAATIO-moduulissa (1 op) tutustut toisiin opiskelijoihin, opettelet työskentelemään Canvas-oppimisalustalla ja saat kokonaiskuvan opintojaksosta tavoitteineen. Orientaation pohdintatehtävä johdattelee sinut miettimään omia taitojasi ja vahvuuksiasi suhteessa niihin taitoihin, joita tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla tapahtuvissa asiakaskohtaamisissa.

2) ONNISTUNUT ASIAKASKOHTAAMINEN –moduulissa (2 op) keskityt onnistuneen asiakaskohtaamisen ulottuvuuksiin keskustelun kuuden teeman avulla. Lisäksi perehdyt Hoitava viestintä -menetelmän perusteisiin ja vaiheisiin. Harjoittelet hoitava viestintä-menetelmän käyttöä ja reflektoit omaa kehittymistäsi konkreettisten harjoittelutehtävien kautta. Moduulin lopussa testaat taitosi Hoitava viestintä -menetelmään liittyen. Testi auttaa sinua hahmottamaan, millä tasolla olet oivaltanut opeteltavan menetelmän idean.

3) OTA HOITAVA VIESTINTÄ MENETELMÄ KÄYTTÖÖN –moduulissa (2 op) keskityt haastavien asiakastilanteiden tarkasteluun mallin avulla ja opit muutaman konkreettisen tavan edetä vuorovaikutuksellisesti haastavissakin tilanteissa. Tämän lisäksi pääset soveltamaan menetelmää työssäsi/harjoittelussasi tai omien verkostojesi kanssa. Moduulin lopussa testaat taitosi Hoitava viestintä -menetelmän käyttöön liittyen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintoihin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen mooc@laurea.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Opintojakson Orientaatio-moduuliin (1 op) ja Hoitava viestintä menetelmänä -moduuliin (2 op) sisältyy sekä numeerisesti arvioitava testi että ei-arvioitavia tehtäviä, kuten keskusteluihin osallistumista, materiaaleihin tutustumista, pohdintatehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Sovella hoitava viestintä -menetelmää työssäsi -moduulissa (2 op) harjoittelet Hoitava viestintä -menetelmän soveltamista käytännössä omassa työssäsi ja reflektoit sen käyttöä suhteessa omiin kokemuksiisi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki oppimisympäristön tehtävät on palautettu ja pakolliset kurssiosiot on käyty läpi kurssin suorituspäivämäärien puitteissa.