Siirry suoraan sisältöön

Laillisuus sosiaali- ja rikosseuraamusalalla (10 op)

Toteutuksen tunnus: SR00BO22-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Anu Lindström
  • Johanna Hietapakka

Vastuuopettaja

Johanna Hietapakka

Ryhmät

  • SRV223KA
    Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, monimuotototeutus, K23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja tuntee niiden ydinsisällön
- tulkita ja soveltaa sosiaali- ja rikosseuraamusalan työtä ohjaavaa lainsäädäntöä
- virkamiehenä edistää hyvää hallintoa ja laillisuutta rikosseuraamusalalla

Toteutustapa

Luennot, harjoitukset, ryhmä- ja yksilötyöt.
Tutustumiskäynti käräjäoikeuteen ja rikosjutun seurantatehtävä

Kurssiin liittyvät tehtävät ovat pääasiassa Canvasissa

Tehtävät tulossa kurssin aikana tunneilla jaettavaksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pääoppimateriaali:
A) Sakari Melander: Rikosoikeuden peruskysymyksiä 2015 (tai uudempi vastaava Melanderin laitos) Forum Iuris -löytyy myös RSKK kirjastosta (kirjassa on sivuja 9-198 - ei tarvitse lukea lukuja 3. sivut 37-46, ja 6.-7. sivut 69-91). Eli rikoslain kokonaisuudistus (luku 3) sekä Kv- ja Eu-rikosoikeus (luvut 6-7) eivät kuulu tenttialaan ja luettavaa teoksesta jää jäljelle n. 150 sivua.

Rikosoikeudenkäynnin seurantalomake

Hartoneva, Martikainen, Pajuoja, Vartia (2023) Uudistettu Rikosseuraamuslaitos - oikeudellinen käsikirja

Leppo, Anna; Vapautuvien asumisen tuki – käsikirja asumissosiaaliseen työhön. Kriminaalihuollon tukisäätiö. Helsinki 2018 https://www.krits.fi/wp-content/uploads/2018/05/1509-VAT_kaskirja_verkko_250118.pdf (Käsikirja asumissosiaaliseen työhön rikostaustaisten kanssa Anna Leppo (toim.) Kriminaalihuollon tukisäätiö 2019. Ks. https://www.krits.fi/ )

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301 (finlex) & Sosiaalihuoltolain soveltamisopas Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2017:5 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf?sequence=1
Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. Talentia 2017. https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/


Lisäksi mm. seuraavat lait (löytyy esim. finlex):
- vankeuslaki 767/2005
- tutkintavankeuslaki 768/2005
- hallintolaki 434/2003
- lastensuojelulaki 417/2007
- sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lähiopetusta 2.10.2022 klo 8.30-15.45 tila B303 / iltapäivä UEF
Lähiopetus 3.10.2023 klo 8.30-11.30 / 12.30-15.45 Krits luokka B303
Etäopetus 6.11. klo 8.30-11.30 / 12.30-15.45 iltapäivä UEF (koko päivä Zoom)
Etäopetus 7.11. klo 8.30-15.45 (koko päivä Zoom)
Lähiopetus 8.11. klo 8.30-15.45 B303
Lähiopetus 11.12. 8.30-15.45 luokka B303 / aamupäivä UEF
Lähiopetus 12.12. 8.30-15.45 aamupäivä / iltapäivä luokka B409

Tentti 13.12.2023 luokka B303 8.30-11.30, iltapäivä opintojakson lopetus

Rikosprosessin seuranta käräjäoikeudessa syksyn 2023 aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Alustava jaotus:
Luennot ja luentotehtävät 3-4 op
Tentti 3-4 op
Ryhmätehtävä 3 op joka koostuu erillisistä alatehtävistä (on myös yksilötehtävä / tehtäviä)
Käräjäoikeusseuranta (+oppimistehtävä) 1 op

Huom! Kurssi toteutetaan lähiopintoina sekä osaksi etänä.
Toteutus edellyttää opiskelijoilta korostettua itseohjautuvuutta ja toimivia etäyhteyksiä.

Sisältö ja sen jaksotus

Osaamistavoitteet. Opiskelija osaa:
- tunnistaa rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja tuntee niiden ydinsisällön
- tulkita ja soveltaa sosiaali- ja rikosseuraamusalan työtä ohjaavaa lainsäädäntöä
- virkamiehenä edistää hyvää hallintoa ja laillisuutta rikosseuraamusalalla
Sisältö.
• Asiakkaan oikeusturva
• Virkamiehen velvollisuudet
• Huomioidaan ammattieettiset lähtökohdat
• Virkamies hyvän hallinnon edistäjänä
• Kuulemiset, päätökset
• Tutustuminen rikosoikeuteen
• Vankeuslain tulkinta
• Hallintolaki
• LSL ja SHL lain huomioiminen rikoksentekijän esim. vangin näkökulmasta

Lisätietoja opiskelijoille

HOT
RSKK:n opinnot viime vuosina suorittaneiden AHOT infoa:

Opintojaksoa koskee osa-ahotointi ja n. 30 % luetaan hyväksi RSKK:n lähivuosina suorittaneille.

Yksi opetuspäivä ei sisälly RSKK-laisten ohjelmaan (tarkoitettu niille jotka eivät ole suorittaneet RSKK-tutkintoa).

RSKK:n käyneille ei ole vapautusta tentittävästä kirjallisuudesta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi painottuu tenttiin (ohjelmassa joulukuun 14. päivä keskiviikko)