Siirry suoraan sisältöön

Asiakaskohtainen ja yhteisöllinen muutostyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: SR00BO21-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Minna Anthoni
  • Anne Rajamäki

Vastuuopettaja

Anne Rajamäki

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)

Ryhmät

  • SRV223KA
    Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, monimuotototeutus, K23, Tikkurila

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisen ja muutokseen tähtäävän palveluprosessin
- soveltaa ja arvioida sosiaalityön teoreettisia työorientaatioita ja menetelmiä
- kykenee ammatilliseen kriittiseen reflektioon ja osaa analysoida huono-osaisuutta tuottavia yhteiskunnallisia rakenteita ja prosesseja
- tukea sosiaalisesti marginalisoitujien ihmisryhmien ja yhteisöjen osallisuutta

Toteutustapa

Opintojakson aikana perehdytään elämäntapamuutokseen orientoituvaan työotteeseen sosiaali-ja rikosseuraamusalan työssä. Jakso etenee ns. flipped learning-menetelmällä: Ennen lähiopetusta opiskelijat tutustuvat ennakkomateriaaleihin ja tekevät niihin liittyvän oppimistehtävän.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Tällä jaksolla kriteerinä pidetään koulutusalan amk-tutkintoa vastaavaa työtä (sosionomin työtä).

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Jakson aikana lähiopetuksessa on vierailijoita sekä oppimistehtävä tehdään työelämän kanssa yhteistyössä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ensimmäinen kontakti 31.8. Zoomissa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Sisältö ja sen jaksotus

31.8. 12.30-15.45 Orientoituminen jakson teemoihin, jakson sisällöt ja tehtävät

Välitehtävä: (päivitetään myöhemmin), 1 op (arvioidaan hyv-hyl)

6.10. 8.30-15.45 Tukevan keskustelutyön periaatteet
Yhteisöt ja yhteisökuntoutus

Välitehtävä: Menetelmän perehdytystehtävä, 2 op (arvioidaan 1-5)

9.11. 12.30-15.45 "Menetelmämarkkinat"

Välitehtävä: Muutostehtävä/haastattelu, 2 op (arvioidaan 1-5)

14.12. 8.30-15.45 Muutostehtävän jakaminen ja purku
Digitaalisuus muutostyöskentelyssä


Tarkemmat tehtävien ohjeistukset ja materiaali löytyy jakson Canvas-työtilasta, joka aukeaa jakson alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit on ilmoitettu kunkin oppimistehtävän yhteydessä Canvasissa.