Siirry suoraan sisältöön

Nursing Documentation in Finnish (3 op)

Toteutuksen tunnus: SN00BS54-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.11.2021 - 05.12.2021

Ajoitus

07.02.2022 - 31.03.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Degree Programme in Nursing (SNV), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Kristiina Kuparinen

Vastuuopettaja

Kristiina Kuparinen

Ryhmät

  • SNV221SN
    Degree Programme in Nursing, daytime studies, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- communicate both orally and in writing in various situations of nursing in Finnish (level B1.1)
- develop skills and understanding of professional instructions, documentation and multi-disciplinary interaction
- use relevant information of nursing practises and producing structured professional documents

Toteutustapa

Contact lessons at Laurea Tikkurila Campus, individual and group assignments on Canvas learning space.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

To course material consist mainly of authentic documents of Finnish healthcare services. The materials will be provided by the teacher in Canvas. Recommended reading to support your learning:
- Käypä hoito: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu
. Näyttöön perustuva toiminta www.hotus.fi
· FinCC-luokituskokonaisuuden. Käyttöopas: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90804/FinCC-luokituskokonaisuuden%20opas_korjattu%20liitteen%C3%A4%20olevaa%20SHToL-luokitusta.pdf?sequence=1
· Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126020/URN_ISBN_978-952-302-479-3.pdf?sequence=1
· Studying Nursing in Finnish: http://randomfinnishlesson.blogspot.fi/2014/11/studying-nursing-in-finnish.html
· Sanasto vuodeosastolle: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ammatilliset_kielet/potilashuone/fimg/
https://kotisuomessa.fi/web/site-45256/state-jurdgmbtei/page-113180

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

It is essential to be present on the first lesson to ensure your place on the course.

Kansainvälisyys toteutuksella

The course is aimed at international students

Sisältö ja sen jaksotus

Aims: The student is able to
- communicate both orally and literally in frequent and routine like situations of nursing
. develop skills and understanding of professional instructions, documentation and multi-disciplinary interaction
- use relevant information of nursing practices and producing structured professional documents

Core contents:
Getting to know the structure and the main points of a nursing plan; FIN CC classification, using the passive voice of verbs (present and past).
Writing a daily report; FIN CC classification, using both active and passive expressions and describing daily routines. Expanding professional vocabulary needed in a bedside ward.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is conducted in Finnish. Instructions and guidance also available in English, if needed.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

· Presentation, a group work: scale of 1 - 5
· Individual vocabulary assignment: scale of 1 - 5
· Lectures: compulsory attendance (activity influences your rating)