Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito ja lääkelaskut 2. (3 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BW14-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Ulla Jauhiainen

Vastuuopettaja

Ulla Jauhiainen

Ryhmät

  • STV223KA
    Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa tietoa patofysiologiasta, farmakologiasta sekä lääkehoidon perusteista suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan sisätauti- ja infektiopotilaan hoitoa
- kuvata keskeiset pitkäaikais- ja akuuttihoidossa käytettävät lääkeaineryhmät, lääkeaineet ja lääkkeet ja niiden vaikutusmekanismit
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida laskimonsisäistä lääke- ja nestehoitoa
- toteuttaa turvallista ja aseptista lääkehoitoa eri antoreittejä käyttäen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty