Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö (15 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BT05-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2000

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

8 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

47 % Lähiopetus, 53 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, sote

Toimipiste

Laurea Lohja

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 100

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus (SHF2), Laurea Lohja

Opettaja

 • Liisa Ranta
 • Anu Elorinne
 • Elina Pajakoski
 • Eliisa Kukkola
 • Jarmo Mikkonen
 • Kirsi Halttunen

Vastuuopettaja

Eliisa Kukkola

Ryhmät

 • SHF222KA
  Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K22, Lohja
 • SHF222SA
  Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Lohja
 • SHF221SA
  Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Lohja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hoitotyön käytäntöjen kehittämiseksi
- käsitteellistää työelämän ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen
- toimia kehittämishankkeissa yhteistoiminnallisesti ja vastuullisesti työelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
- esittää perusteltuja potilaan hoitoa ja työelämää koskevia kehittämisehdotuksia
- arvioida omaa toimintaansa ja ratkaisujaan kriittisesti
- johtaa omaa toimintaansa ja opinnäytetyötään
- hallita kokonaisuuksia ja esittää asiansa loogisesti ja perustellen
- toimia osoittaen valmiuksiaan itsenäiseen asiantuntijatyöhön

Toteutustapa

Opinnäytetyö lähtee liikkeelle aiheen valinnasta ja aiheanalyysistä. Tutustu prosessin etenemiseen opiskelijaintrassa. Opinnäytetyön laatimiseen kuuluu toisen opinnäytetyön opponointi, oman työn esittely, arviointikeskustelu ja kypsyysnäytteen tekeminen.


Opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen kirjoitat suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen mukaisesti. Mikäli koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi tai olet saanut koulusivistyksesi ulkomailla, kirjoitat kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnäytetyöpohja on Opiskelijaintrassa.


Plagioinnin (eli luvaton tekstin lainaaminen) tunnistamiseen käytetään Ouriginal-ohjelmaa. Ouriginal-käyttöohje opiskelijalle ja Plagiointitapausten käsittely Laureassa on ohjeistettu opiskelijaintran sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hakeaksesi hyväksilukua, ota yhteyttä opintopäällikköön tai ONT-koordinaattoriin.


Katso lisätietoa Opiskelijaintrasta: Opintojen kulku > Opinnäytetyö

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opinnäytetyöltä odotetaan selkeää yhteyttä työelämän kehittämiseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi palvelun, toimintamallien tai uuden työkulttuurin kehittäminen. Opinnäytetyö voi olla osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Aiheanalyysin palautuspäivämäärät (löytyvät Canvasista)
Suunnitelmavaiheen ja julkaisuvaiheen seminaarit (löytyvät Intrasta kohdasta Kampuskohtaiset aikataulut)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinnäytetyön tekeminen alkaa aiheanalyysin tekemisellä.
Opinnäytetyöprosessin eteneminen on nähtävissä Canvasissa ja Opiskelijaintrassa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön arviointi on ohjeistettu Opiskelijaintrassa.
Laurean opinnäytetyöohje sisältää arviointikriteerit.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opinnäytetyöt tarkistetaan Ouriginal-plagioinnintunnistusjärjestelmää käyttäen.