Siirry suoraan sisältöön

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö (4 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS94-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, sote

Toimipiste

Laurea Lohja

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHF2), Laurea Lohja

Opettaja

  • Anne Maijala
  • Jenni-Maria Jaakola
  • Elina Pajakoski

Vastuuopettaja

Elina Pajakoski

Ryhmät

  • SHF222KA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K22, Lohja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata lapsen ja nuoren normaalin kehityksen vaiheet ja osaa tukea terveen ja sairaan lapsen ja nuoren kehitystä
- kuvata keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet, niihin liittyvän hoidon tarpeen arvioinnin, tutkimukset, hoidon ja seurannan
- hyödyntää tutkimustietoa ja suosituksia perustellessaan lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä tehtäviä päätöksiä
- kuvata hoitosuhteen, vuorovaikutuksen ja ohjauksen erityispiirteet lasten, nuorten ja perheen hoitotyössä
- kuvata lapsen ja nuoren hoito- ja palvelupolut ja moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön merkityksen
- soveltaa tietojaan keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessaan kehitysvammaisen lapsen hoitotyötä

Toteutustapa

LAPSEN, NUOREN JA HOITOTYÖ 3 op
Yhdessä oppiminen etä- ja kontaktiopetuksessa, asiantuntijaluennot, flipped learning, case-työskentely, simulaatio- ja työpajatyöskentely , verkkotehtävät.

LASTENTAUDIT 1 op
Verkkotehtävät ja tentti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lapsen ja perheen hoitotyö. Hammar ; Storvik-Sydänmaa, Stiina ; Tervajärvi, Lasse. Sanoma Pro Oy 2019. Saatavilla Laureasta myös e-kirjana!

Kaikki canvas-alustalta löytyvät materiaalit.

Lasten hoitotyön valtakunnallisten näyttökokeiden ajankohtaiset materiaalit löytyvät Digicampukselta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ulkopuolisia luennoitsijoita työelämästä

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aloituskerralla läsnäolovelvoite.
HUOM osallistuminen vahvistaa opintojaksolle osallistumisen!
Aikataulu Pakissa, tarkasta läsnäolovelvoitteiset kerrat! Käydään läpi myös orientaatiossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 3 op – Numeroarviointi: Kirjallinen ohjaustehtävä
Lastentaudit 1 op – HYV/HYL

Opintojakson info, työpaja ja simulaatio läsnäolovelvoitteiset.
Työpajat: Hyväksytty/hylätty. Poissaolot korvattava.