Siirry suoraan sisältöön

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 (11 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS93-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

11 op

TKI-osuus

11 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Anne Maijala
  • Pia Lahtinen
  • Kaija Marttila
  • Meri Punkari

Vastuuopettaja

Kaija Marttila

Ryhmät

  • STG221SA
    Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu:

Opiskelija osaa
- soveltaa tietojaan keskeisimmistä mielenterveyshäiriöistä, psykiatrisista sairauksista ja päihderiippuvuudesta toteuttaessaan hoitotyötä
- hyödyntää tutkimusta ja suosituksia mielenterveys- ja päihdetyön päätöksenteossa
- ehdottaa ratkaisuita ja analysoida päätöksentekoa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan päivittäisessä hoitotyössä
- tunnistaa potilaan psyykkisen kuormituksen, surun ja kriisin sekä osaa tukea häntä
- rakentaa kunnioittavan hoitosuhteen mielenterveyden häiriöstä kärsivään, päihdeasiakkaaseen sekä hänen läheisiinsä
- arvioida ja kehittää valmiuksiaan voimavaralähtöiseen vuorovaikutukseen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
- soveltaa mielenterveyshäiriöiden hoidossa ja päihdetyössä käytettäviä lähestymistapoja ja menetelmiä potilaslähtöisesti
- perustella päihde- ja mielenterveyspotilaiden käyttämät lääkkeet ja lääkeaineryhmät ja arvioida niiden vaikuttavuutta
- analysoida ja kehittää osaamistaan, työhyvinvointiaan ja palautumiskykyään
- arvioida toteutunutta hoito- ja palvelupolkua mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kanssa ja ehdottaa toimia potilaslähtöisyyden parantamiseksi
- viestiä vakuuttavasti asiantuntijuuttaan tiimi- ja työyhteisökonteksteissa

Kirurgisen potilaan hoitotyö:

Opiskelija osaa
- soveltaa tietojaan anatomiasta ja fysiologiasta, kirurgiasta ja anestesiologiasta perioperatiivisessa hoitotyössä
- hyödyntää tutkimustietoa ja suosituksia perioperatiivisen hoitotyön päätöksenteossa
- valmistella potilaan leikkaukseen ja toimenpiteeseen
- seurata potilaan tilaa ja ohjata potilasta leikkauksen tai toimenpiteen aikana
- analysoida eri tietolähteistä saamaansa tietoa potilaan tilasta ja tehdä niistä johtopäätöksiä
- tunnistaa välitöntä hoitoa vaativat tilanteet ja osaa reagoida potilaan voinnin heikkenemiseen
- aloittaa perusmonitoroinnin
- hoitaa post-operatiivista kipua
- hoitaa puhdasta haavaa
- toteuttaa kirurgisen potilaan omahoidon ohjausta sen keskeisillä sisältöalueilla
- tunnistaa infektioiden torjuntaan ja potilas- ja työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja osaa ennaltaehkäistä niitä
- kirjata välittömästi ja kattavasti potilaan tilan arvioinnin, hoidon sekä arvion niiden vaikuttavuudesta
- perustella keskeisten asiakasryhmien käyttämät lääkkeet ja lääkeaineryhmät ja arvioida niiden vaikuttavuutta
- toteuttaa turvallisesti laskimonsisäistä ja epiduraali- ja spinaalitilaan annettavaa lääkehoitoa
- toimia aktiivisena jäsenenä moniammatillisessa tiimissä toteuttaessaan kirurgisen potilaan hoidossa
- analysoida ja kehittää osaamistaan, työhyvinvointiaan ja palautumiskykyään
- arvioida toteutunutta hoito- ja palvelupolkua potilaan kanssa ja ehdottaa toimia potilaslähtöisyyden parantamiseksi
- viestiä vakuuttavasti asiantuntijuuttaan tiimi- ja työyhteisökonteksteissa

Sisältö

Harjoittelun teema: Kliinisen hoitotyön näyttöön perustuva päätöksenteko. Vaikuttava suullinen viestintätaito, esittäminen ja argumentaatio.

Harjoittelun LbD-tehtävä: Näyttöön perustuva hoitotyö
- Ns. auditointitehtävä/ Kliinisen tutkimuskysymyksen muodostaminen (esim. PICO/PICoa/PCC), tutkimustiedon haku, hoitotyön käytäntöjen kriittinen arviointi ja vertailu, johtopäätösten tiivistäminen ja suullinen esittäminen harjoitteluympäristössä. Viestinnän opettajan palaute.

Toteutustapa

Kliininen harjoittelu sekä kirurgisen/perioperatiivisen että mielenterveys/päihdehoitotyön harjoitteluympäristössä yhteensä 8 viikkoa.
Harjoittelutehtävä (viestinnän lehtorin palaute)

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lääkehoito ja lääkelaskut 3 -opintojakson lääkelaskutentti tulee olla hyväksytysti suoritettu vähintään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista.

Harjoittelunfo 21.9.2022 klo 8.30 (Zoom).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun pituus on yhteensä 8 viikkoa ja harjoittelupaikassa tehtävä tuntimäärä on XXX.

Jos teet harjoittelun omalla HOPS:lla huomiothan, että mahdolliset pakolliset koulupäivät eivät vähennä harjoittelun kokonaistuntimäärää. Myös sairauspoissaolot tulee korvata.

Harjoittelutehtävän suorittamiseen voi vähentää XX tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Harjoittelun pituus on yhteensä 8 vkoa ja se koostuu kahdesta eri osasta. Suositeltavaa on jakaa jakso kahteen neljän viikon mittaiseen harjoitteluun (erityistapauksissa 3 + 5).

Harjoitteluviikot ovat 39-42 ja 47-50/ 2022.

Harjoittelun OPS:n mukaiset tavoitteet:

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu:
Opiskelija osaa
- soveltaa tietojaan keskeisimmistä mielenterveyshäiriöistä, psykiatrisista sairauksista ja päihderiippuvuudesta toteuttaessaan hoitotyötä
- hyödyntää tutkimusta ja suosituksia mielenterveys- ja päihdetyön päätöksenteossa
- ehdottaa ratkaisuita ja analysoida päätöksentekoa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan päivittäisessä hoitotyössä
- tunnistaa potilaan psyykkisen kuormituksen, surun ja kriisin sekä osaa tukea häntä
- rakentaa kunnioittavan hoitosuhteen mielenterveyden häiriöstä kärsivään, päihdeasiakkaaseen sekä hänen läheisiinsä
- arvioida ja kehittää valmiuksiaan voimavaralähtöiseen vuorovaikutukseen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
- soveltaa mielenterveyshäiriöiden hoidossa ja päihdetyössä käytettäviä lähestymistapoja ja menetelmiä potilaslähtöisesti
- perustella päihde- ja mielenterveyspotilaiden käyttämät lääkkeet ja lääkeaineryhmät ja arvioida niiden vaikuttavuutta
- analysoida ja kehittää osaamistaan, työhyvinvointiaan ja palautumiskykyään
- arvioida toteutunutta hoito- ja palvelupolkua mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kanssa ja ehdottaa toimia potilaslähtöisyyden parantamiseksi
- viestiä vakuuttavasti asiantuntijuuttaan tiimi- ja työyhteisökonteksteissa

Kirurgisen potilaan hoitotyö:
Opiskelija osaa
- soveltaa tietojaan anatomiasta ja fysiologiasta, kirurgiasta ja anestesiologiasta perioperatiivisessa hoitotyössä
- hyödyntää tutkimustietoa ja suosituksia perioperatiivisen hoitotyön päätöksenteossa
- valmistella potilaan leikkaukseen ja toimenpiteeseen
- seurata potilaan tilaa ja ohjata potilasta leikkauksen tai toimenpiteen aikana
- analysoida eri tietolähteistä saamaansa tietoa potilaan tilasta ja tehdä niistä johtopäätöksiä
- tunnistaa välitöntä hoitoa vaativat tilanteet ja osaa reagoida potilaan voinnin heikkenemiseen
- aloittaa perusmonitoroinnin
- hoitaa post-operatiivista kipua
- hoitaa puhdasta haavaa
- toteuttaa kirurgisen potilaan omahoidon ohjausta sen keskeisillä sisältöalueilla
- tunnistaa infektioiden torjuntaan ja potilas- ja työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja osaa ennaltaehkäistä niitä
- kirjata välittömästi ja kattavasti potilaan tilan arvioinnin, hoidon sekä arvion niiden vaikuttavuudesta
- perustella keskeisten asiakasryhmien käyttämät lääkkeet ja lääkeaineryhmät ja arvioida niiden vaikuttavuutta
- toteuttaa turvallisesti laskimonsisäistä ja epiduraali- ja spinaalitilaan annettavaa lääkehoitoa
- toimia aktiivisena jäsenenä moniammatillisessa tiimissä toteuttaessaan kirurgisen potilaan hoidossa
- analysoida ja kehittää osaamistaan, työhyvinvointiaan ja palautumiskykyään
- toteutunutta hoito- ja palvelupolkua potilaan kanssa ja ehdottaa toimia potilaslähtöisyyden parantamiseksi
- viestiä vakuuttavasti asiantuntijuuttaan tiimi- ja työyhteisökonteksteissa

Lisätietoja opiskelijoille

SUORITETUT OPINNOT
-Mod I ja II teoriat (pääosin), työpajaharjoitukset ja harjoittelut suoritettuna.

OPINTOIHIN, JOIHIN TULEE OSALLISTUA AKTIIVISESTI
-Perioperatiivinen hoitotyö
-Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
-Mielenterveys-ja päihdehoitotyö

Lääkehoito ja lääkelaskenta 3 LÄÄKELASKUT tulee olla hyväksytysti suoritettuna vähintään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua.

Jos opiskelijalta puuttuu edeltäviä opintoja, opiskelijan on ilmoitettava harjoittelusta vastaavalle opettajalle niistä ja sopia, kuinka suorituksen toteuttaa. Varattu paikka voidaan joutua perumaan. Varattu harjoittelupaikka perutaan Jobiili-järjestelmästä viimeistään 2 viikkoa ennen harjoittelun alkua.

Canvasin Otaniemen harjoittelu-työtilaan opiskelija liittyy itse tämän URL-linkin kautta: https://canvas.laurea.fi/enroll/74ELKW .
Harjoittelun aikana opiskelijan velvollisuutena on seurata Canvas harjoittelu-työtilaa ja Laurean sähköpostia. Opiskelija täyttää myös e-Lääkehoidon passia harjoitteluviikkojen aikana. Harjoittelujakson päättyessä ohjaajalta pyydetään vahvistus opiskelijan toteuttamasta/oppimasta lääkehoidosta.

Opiskelija varaa harjoittelupaikan Jobiili-järjestelmän kautta harjoittelua edeltävän lukukauden aikana työnantajien ilmoitettua varattavissa olevat harjoittelupaikat. Opintojakson vastuuopettaja vahvistaa opiskelijan varauksen järjestelmässä. Jos opiskelija varaa perustason harjoittelupaikaksi loppuvaiheen harjoittelupaikan, on harjoittelupaikkaan otettava yhteyttä, jotta paikan sopivuus voidaan varmistaa ennen kuin harjoittelun vastuuopettaja vahvistaa harjoittelupaikkaa. Ennen harjoittelupaikan varaamista opiskelija täydentää Jobiili-järjestelmässä olevan CV:nsä vastaamaan tilannetta, joka opiskelijalla todennäköisesti on opinnoissa juuri ennen kuin harjoittelu alkaa.

Infovideo harjoittelupaikkojen varaamisesta katsottavissa Canvaksen harjoittelutyötilassa harjoittelu 3 kohdasta.

ROKOTUKSET:
Kaikilla terveysalan opiskelijoilla on harjoittelun alkaessa oltava voimassa seuraavat rokotukset
Tuhkarokkorokotus: kaksi rokoteannosta saatuna tai sairastettu tauti
Hinkuyskärokote dtap (tehoste 5 v välein), jos työskentelee tiloissa joissa hoidetaan alle 1 vuotiaita lapsia. Dtap -rokotus annetaan vasta kun edellisestä dT rokotuksesta on kulunut 2 vuotta.
Vesirokkorokote x 2 tai sairastettu tauti
Kausi-influenssarokote (marraskuu-huhtikuu)
Lisäksi suositellaan B-hepatiitti-rokotusta x 3, joista kaksi ensimmäistä annosta olisi annettuna ennen työharjoittelua.


Opiskelija selvittää mitä harjoittelupaikka vaatii; joillekin riittää suullinen ilmoitus rokotuksista, jotkut paikat haluavat HUS:n tartuntatautiselvityslomakkeen nähtäville.
Opiskelijan tulee itse selvittää omat rokotuksensa (esim. neuvola, kouluterveydenhuolto, yksityiset, oma asuinkunta) Osa rokotuksista näkyy nykyään myös omakannassa.
Opiskelija täyttää itse YTHS:n rokotusten itsearviointilomakkeen tai HUSin itsearviointilomakkeen. Lomake toimitetaan harjoittelupaikkaan, mikäli suullinen ilmoitus ei riitä.
Jos rokotussuoja on kunnossa eikä tuberkuloosia tarvitse selvittää, opiskelija itse allekirjoittaa lomakkeen.
HUS:n lomake on laajempi ja siinä on myös tuberkuloosiselvitys samassa. Tuberkuloosiselvitys ei kuitenkaan kosketa suurinta osaa opiskelijoista.
Vain jos rokotussuojassa on puutteita tai on tarvetta selvittää tuberkuloosi (esim. opiskelija on syntynyt maassa, jossa tuberkuloosin esiintyvyys on tasoa: korkea riski), opiskelija ottaa yhteyttä YTHS:lle.

Kts tarkemmin opiskelijaintarasta tai Cavaksen harjoittelutyötilan kohdasta terveydentilan selvitys ja seulannat


TARKISTA HARJOITTELUPAIKKASI VAATIMUKSET LIITTYEN KORONAROKOTUKSIIN

.
RIKOSTAUSTAOTE
Vuoden 2003 alusta lukien tuli voimaan laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Työantajan tai eräiden viranomaisten on vaadittava rikostaustaote nähtäväksi, jos työtehtävään pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu työskentelyä lasten

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden rikostaustan selvittäminen perustuu ammattikorkeakoululakiin, jossa määritetään opiskelijaksi ottamisen edellytykset, opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen sekä huumausainetestaus ja kurinpito (ns. SORA-lainsäädäntö).

Lain mukaan sinun tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää voimassa oleva rikostaustaote. Tällä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Tavoitteena on erityisesti pyrkimys parantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.

ET VOI LÄHTEÄ HARJOITTELUUN ENNENKUIN OLET NÄYTTÄNYT RIKOSTAUSTAOTTEEN.
Kts näyttöajat opiskelijaintra https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_harjoittelu/SitePages/Rikostaustaote.aspx

Huomio, että ote on voimassa kuusi kuukautta. Tilaa se ajoissa ja huolehdin sen näyttäminen myös hyvissä ajoin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija laatii opetussuunnitelman oppimistavoitteiden pohjalta harjoittelun omat yksityiskohtaisemmat tavoitteet, jotka ohjaaja ja opettaja hyväksyvät. Nämä tavoitteet ovat jakson arviointikriteerit, joiden pohjalta harjoittelujakso arvioidaan Hyväksytty/Hylätty. Hyväksytty harjoittelu edellyttää sisällöllisten osaamistavoitteiden saavuttamisen lisäksi harjoittelun tuntimäärän saavuttamista.

Harjoittelu osa 1 ja osa 2: hyväksytty/hylätty.
Harjoittelun tehtävä hyväksytty/hylätty.

Canvas-työtilassa on dokumentoitu harjoittelujakson hylkäämisen yleiset kriteerit.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee olla osallistunut aktiivisesti opintojaksolle "Lääkehoito ja lääkelaskut 3" ja läpäissyt hyväksytysti lääkelaskut ennen harjoittelun alkamista.