Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito ja lääkelaskut 3. (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS91-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Ilari Ernamo
  • Mia Poikolainen
  • Peppi Ylläpito

Vastuuopettaja

Ilari Ernamo

Ryhmät

  • SHV221SA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan kirurgisen ja akuutisti sairaan potilaan lääkehoitoa
- hoitaa potilaan akuuttia kipua lääkkeellisin keinoin
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida laskimonsisäistä ravitsemushoitoa
- selittää turvallisen verensiirron perusteet
- selittää epiduraali- ja spinaalilääkehoidon perusteet
- selittää keskuslaskimokanyylin turvallisen ja aseptisen käytön perusteet

Toteutustapa

Kurssi muodostuu kahdesta osasta
Lääkehoito 1,5op
Lääkelaskut 0,5op
Opiskelijan on oltava läsnä opintototeutuksen ensimmäisellä lähi- tai verkkotapaamisella tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittamatta poissaolevan opiskelijan tilalle voidaan ottaa uusi opiskelija.Orientaatiossa tarkistetaan ryhmäjaot työpajoihin, sekä käydään läpi opintojakson tärkeät päivämäärät ja tehtävien palautuspäivät.

Opintojakso sisältää sekä teoriaopetusta koko ryhmälle että pienryhmäopetusta. Työpajoissa on läsnäolovelvoite.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintomateriaalit ja -kirjallisuus näkyvät kurssin Canvas - työtilassa.
Opintomateriaalit käydään läpi orientaatiossa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen tärkeät päivämäärät julkaistaan orientaatiotunnilla. Työpajapäivät sekä tenttipäivät ovat nähtävissä Pakissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 2 op, opiskelijan työmääränä 54h.

Lisätietoja opiskelijoille

Moduulien 1 & 2 teoriaopetus tulee olla pääosin suoritettu. Lääkelaskut 1 & 2 tulee olla suoritettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laurea tasoinen arviointi: vaativuustaso I:

https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/SitePages/Amk-.aspx#vaatimustaso-i

Opintojakson osat arvioidaan seuraavasti:
Osa 1. Lääkehoito HYV/HYL
Osa 2. Lääkelaskut HYV/HYL