Siirry suoraan sisältöön

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 (10 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS87-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Sari Haapa
  • Jonna Suominen

Vastuuopettaja

Jonna Suominen

Ryhmät

  • STG222SA
    Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa tietojaan keskeisimmistä sisä- ja infektiotaudeista toteuttaessaan hoitotyötä
- tunnistaa potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville
- tukea asiakkaan voimavaroja omahoitoon ja elämäntapamuutoksiin potilaslähtöisin ohjausmenetelmin
- toteuttaa sisä- ja infektiotautipotilaan hoidossa käytettäviä keskeisimpiä hoito-, ohjaus- ja seurantamenetelmiä turvallisesti ja asiakaslähtöisesti
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida kivun hoitoa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida kroonisen haavan hoitoa
- tunnistaa vajaaravitsemusriskissä olevan potilaan ja ehdottaa ravitsemushoidon menetelmiä ravitsemustilan parantamiseksi
- valmistella ja ohjata asiakasta keskeisimpiin kuvantamistutkimuksiin
- perustella keskeisten sisätauti- ja infektiopotilaan käyttämät lääkkeet ja lääkeaineryhmät sekä arvioida lääkehoidon vaikuttavuutta
- rokottaa turvallisesti perusrokotteita
- toteuttaa infektioiden torjuntaa ja kontrollointia työympäristössään huomioiden eri potilasryhmien tarpeet
- arvioida potilaiden hoitoa potilas- ja työturvallisuuden näkökulmista ja edistää potilasturvallisuutta hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- toteuttaa moniammatillista vuorovaikutusta ja yhteistyötä sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyössä

Sisältö

Teema: Sisätauti- ja infektiopotilaan hoito, potilaan voimavaralähtöinen ohjaus.

Harjoittelun LbD-tehtävä: Näyttöön perustuva hoitotyö

- Hoitotyön ilmiöön tai ongelmaan kohdennettu tiedonhaku ja kliinisten tutkimuskysymysten muodostaminen: Esim. PICO/PICoa/PCC, käsitekartta tai muu valittu menetelmä.
- Tutkimustiedon haku ja tiivistäminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee olla osallistunut aktiivisesti opintojaksolle "Lääkehoito ja lääkelaskut 2" ja läpäissyt hyväksytysti lääkelaskut ennen harjoittelun alkamista.