Siirry suoraan sisältöön

English for Healthcare Professionals (3 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS86-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Mirja Villman

Vastuuopettaja

Mirja Villman

Ryhmät

  • SHG222SA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi
  • SHG222SA2
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi, ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä itsenäisesti ja olla vuorovaikutuksessa englannin kielellä
- hyödyntää englanninkielistä tutkimustietoa
- kehittää ammatillista kielitaitoaan erilaisia oppimistekniikoita hyödyntäen

Toteutustapa

Zoom-tapaamisia,kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä
Zoom: https://laurea.zoom.us/j/68020798676?pwd=cnRwU2VPYXVyWU5zbGtnL3JQQWtxZz09
passcode 284452

Opettaja: FM, lehtori Mirja Villman
mirja.villman@laurea.fi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan oma materiaali Canvas-työtilassa
Kirja: Dear patient

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos hyväksilukeminen: kirjallinen tentti hoitoalan sanastosta, suullinen suoritus hoitoalan tilanteessa, mahd. täydentävä tehtävä

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

-

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lukujärjestyksen mukaan:

- aloitus: to 12.1. klo 14.15-15.45 Zoom
- tentti: ma 6.3. klo 14.15-16.15 Otaniemen kampus 120
- suullinen suoritus: videon palautus su 5.3. klo 23.59 Canvas-työtilaan
- itsenäinen tehtävä: su 12.3. klo 23.59 Canvas

Kansainvälisyys toteutuksella

Englanninkielinen maailma ja kulttuuri

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aikataulun mukaan rytmitettynä, 3 op

Sisältö ja sen jaksotus

Aikataulun mukaan viikoilla 2-10

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kansalliset arviointikriteerit käytössä
Tentti hyl-5, suullinen suoritus hyl-5, itsenäinen tehtävä hyl/hyv

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ks. arviointikriteerit Canvas

Hylätty (0)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ks. yllä