Siirry suoraan sisältöön

Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö (9 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS84-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

9 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

78 % Lähiopetus, 22 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, sote

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHB2), Laurea Hyvinkää

Opettaja

  • Anne Laaksonen
  • Sanna Mikkola
  • Katja Laukkanen
  • Terhi Hautaviita

Vastuuopettaja

Terhi Hautaviita

Ryhmät

  • SHB222KA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuototeutus, K22, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata keskeisimpien sisä- ja infektiotautien aiheuttamat muutokset elimistössä
- kuvata sisätauti- ja infektiopotilaan keskeiset diagnostiset tutkimukset ja ehkäisyn ja hoidon periaatteet
- suunnitellessaan potilaan hoitoa soveltaa tutkimustietoa ja suosituksia sisä- ja infektiotauteja sairastavan potilaan keskeisimmistä hoitomenetelmistä, toimenpiteistä ja seurannasta
- perustella sisä- ja infektiotauteja sairastavan omahoidon ohjauksen merkityksen ja kuvata sen keskeiset sisällöt
- kuvata kroonisen haavan hoidon periaatteet ja keskeiset menetelmät
- selittää kroonisen kivun syntymekanismin ja hoidon periaatteet osana sisätautipotilaan hoitoa
- hyödyntää sisä- ja infektiotauteja sairastavan terveydentilan seurannassa digitaalisia välineitä
- kuvata ja perustella sairaanhoitajan/terveydenhoitajan toiminnan välitöntä hoitoa vaativissa ja elvytystilanteissa
- perustella ravitsemushoidon merkityksen ja menetelmät osana sisätauteja sairastavan hoitoa
- kuvata, miten potilas valmistellaan ja ohjataan keskeisimpiin kuvantamistutkimuksiin
- edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia sisätauti- ja infektiopotilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa

Toteutustapa

Opintojakso sisältää opiskelijakohtaisesti:

Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyön teoriaopetus (4 op):
-kampuksella tapahtuvaa lähiopetusta: lukujärjestyksestäsi opetuksen ajankohdat sekä opettajan
-reaaliaikaista zoom-opetusta: näet lukujärjestyksestäsi opetuksen ajankohdat sekä zoom-linkin
-Canvas-työtilassa ohjeistettua itsenäistä opiskelua

- Sisätaudit ja infektiosairaudet 2 op: verkkokurssi Canvas

- Hoitoelvytys 1 op: simulaatiopäivät ovat 10.-11.10.2022 sekä 24.-25.10.2022. Ryhmäjako opintojakson aloituksessa.

- Sisätauti- ja infektiopotilaan -työpajat 1 op: Työpajaviikko 5.- 8.9.2022. Ryhmäjako opintojakson aloituksessa.

- Sisätauteja ja infektiosairauksia sairastavan potilaan hoitotyön simulaatiot 1 op: Simulaatioviikko 31.10. -3.11.2022. Ryhmäjako opintojakson aloituksessa.

- Sisätautien hoitotyön osaaminen -tietotesti kampuksella 10.10.2022 (sisältyy teoriaopetukseen)

Opintojaksoon sisältyvät tehtävät ja tentti:

- Työpajat 1 op: Työpajan ennakkotehtävän palautus 31.8.2022 klo 16 mennessä (Canvasiin)
- Hoitoelvytys 1op: Hoitoelvytyksen tietotesti 9.10.2022 hyväksytysti suoritettu ennen elvytyssimulaatiota (verkkotentti)
- YleSH tietotesti 10.10.2022 kampuksella
- Simulaatio 1 op: Hoitosuunnitelman palautus 10.10.2022 klo 16 mennessä (Canvasiin)
- Sisätaudit ja infektiosairaudet 2 op: Verkkokurssin palautus 4.11.2022 klo 16.00 mennessä (Canvas)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hoitoelvytys 1op: Elvytys. Käypä hoito-suositus 2021.

Sisätauti-infektiopotilaan hoitotyö 4 op:
Luennot, verkkotehtävät ja muu kirjallinen materiaali. Tarkentuu elokuu 2022.

Sisätautien hoitotyön osaaminen -tietotesti: Valmistautumista tukeva materiaali: Sisätautien hoitotyön osaamisen -tietotestin tietoperusta sisältyy sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman mukaiseen ydinosaamiseen ja sen sisältämät aihelalueet sisältyvät moduulin II eri opintojaksoihin. Opintojaksojen suunnitelmanmukainen eteneminen ja oppimistehtävien suorittaminen varmistaa valmistautumisesi tietotestiin. Tietotestin kysymykset perustuvat seuraaviin materiaaleihin:

1. Käypä hoito –suositukset

- Elvytys 2021
- Astma 2012
- Keuhkoahtaumatauti 2014, päivitetty 4/2020
- Insuliininpuutosdiabetes 2018
- Tyypin 2 diabetes 2018
- Munuaisvaurio (akuutti) 2014
- Nivelreuma 2015
- Kohonnut verenpaine 2014
- Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja 2014
- Aivoinfarkti ja TIA 2016, päivitetty 1/2020


2. Ahonen O., Blek-Vehkaluoto, M & Ekola, S 2019. Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro.

Sydän- ja verisuonisairauksia sairastavan hoitotyö s. 166 – 281
Neurologisia sairauksia sairastavien hoitotyö : Aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitotyö s. 353 – 359
Verisairauksia sairastavan hoitotyö: Pahanlaatuiset verisairaudet s. 404 - 425
Keuhkosairauksia sairastavan hoitotyö s. 426 - 489
Umpi- ja maitorauhasten sairauksia sairastavan hoitotyö: Diabetesta sairastavan hoitotyö s. 570 - 588
Erityselimistön sairauksia sairastavan hoitotyö:Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö s. 624 - 647
Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia sairastavien hoitotyö: Nivelreumaa sairastavan hoitotyö s. 710 - 716


3. Hoitotyön tutkimussäätiön hoitosuositukset
-Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajatoimintapotilaan hoitotyössä 2018
-Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt -hoitosuosituskokonaisuus 2018

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ydinosaamisen opinto: ei valinnaista suoritustapaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojaksoon sisältyvät tehtävät ja tentti:

- Työpajat 1 op: Työpajan ennakkotehtävän palautus 31.8.2022 klo 16 mennessä (Canvasiin)
- Hoitoelvytys 1op: Hoitoelvytyksen tietotesti 9.10.2022 hyväksytysti suoritettu ennen elvytyssimulaatiota (verkkotentti)
- YleSH tietotesti 10.10.2022 kampuksella
- Simulaatio 1 op: Hoitosuunnitelman palautus 10.10.2022 klo 16 mennessä (Canvasiin)
- Sisätaudit ja infektiosairaudet 2 op: Verkkokurssin palautus 4.11.2022 klo 16.00 mennessä (Canvas)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä.
Opintojakson laajuus 9 op = 243 tuntia opiskelijan aktiivistä opiskelua. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu alkaa 7.11.2022. Opintojakson aloituksesta harjoittelun alkuun on 12 viikkoa, jolloin opiskelija opiskelee aktiivisesti noin 20 tuntia/viikossa tämän opintojakson sisältöjä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso sisältää seuraavat totetuksen osat/vastuuopettaja
Sisätaudit ja infektiosairaudet 2 op /Anne Laaksonen
Sisätauti- ja infektiosairaudet hoitotyö 4 op/Anne Laaksonen ja Terhi Hautaviita
Hoitoelvytys 1 op/Sanna Mikkola
Työpaja ja simulaatio 2 op/Anne Laaksonen ja Terhi Hautaviita
YleSH tietotesti/Anne Laaksonen ja Terhi Hautaviita

Lisätietoja opiskelijoille

Opetusten, työpajojen sekä simulaatioiden aikataulut löydät lukujärjestyksestä.
Opintojaksoon sisältyvien tehtävien aikataulu tässä suunnitelmassa, Canvasissa ja opintojakson aloituksessa.

Opintojaksoon sisältyvä simulaatiopäivä:
- opiskelijat jaetaan opintojakson aloituksessa tiimeihin ja jokainen saa potilastapauksen, jolle he luovat kirjallisen hoitosuunnitelman. Ohjeistus opintojakson aloituksessa sekä Canvasissa. Hoitosuunnitelman palautus 10.10.2022 klo 16 mennessä Canvasiin. Jokainen tiimi esittää hoitosuunnitelmansa ryhmälle; esitys noin 20 min/tiimi.
-simulaatioreflektio: simulaatiopäivän lopussa jokainen opiskelija reflektoi omaa simulaatiokokemustaan ja palauttaa reflektion Canvasiin simulaatiopäivänä klo 15.45 mennessä. Reflektio kirjoitetaan kampuksella. Reflektion palautus sisälty siten simulaatiopäivään ja on simulaatiopäivän hyväksytyn suorittamisen kriteeri.
Sisätautien hoitotyön osaaminen -tietotesti (valtakunnallinen ylesh testi): 10.10.2022 Hyvinkään kampuksella. Koeaika kaikilla 90 minuuttia eikä lisäaikaa kokeeseen ole.

Hylätyn testin uusiminen: Hylätty tietotesti uusitaan ainoastaan Laurean yleisissä uusinnoissa Hyvinkään kampuksella. Uusintaan ilmoittaudutaan opiskelijaintrasta löytyvän linkin kautta ja uusintatilaisuuksia koskeva informaatio löytyy tältä samaiselta lomakkeelta. Uusintoja järjestetään kerran kuukaudessa; tarkka aikataulu nähtävissä em. ilmoittautumislomakkeelta. Kirjaa uusintailmoittatumislomakkeelle: Ylesh-tietotesti: Sisätautien hoitotyön osaaminen/Terhi Hautaviita

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sisätauti-infektiopotilaan hoitotyö 4 op:

Tentti (tarkentuu elokuu 2022)

Työpajat: hyväksytty -hylätty. Hyväksytyn suorituksen kriteeri
- ennakkotehtävä suoritettu hyväksytysti ja työpajaan osallistuttu. Työpajan ennakkotehtävä tulee olla tehtynä ja palautettuna 31.8.2022 klo 16 mennessä.
- Osallistumisen työpajaan edelyttää palautettua ja hyväksyttyä ennakkotehtävää.

Simulaatio: hyväksytty - hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää
-pienryhmässä tuotettu hoitosuunnitelma hyväksytty
- simulaatiopäivään osallistuttu, Mikäli osallistut ainoastaan simulaatiopäivän osaan, simulaatio korvataan seuraavalla lukukaudella.

Hoitoelvytys: hyväksytty - hylätty. Hyväksytyn kriteerinä on:
- Hoitoelvytyksen tietotesti 9.10.2022 hyväksytysti suoritettu ennen elvytyssimulaatiota (verkkotentti)
- osallistuminen simulaatiopäivään

Sisätautien hoitotyön osaaminen -tietotesti (valtakunnallinen ylesh-testi): numeerinen arviointi arviointiskaalalla:
T1 = 40 - 51 %
T2 = 52 - 63 %
H3 = 64 - 75 %
H4 = 76 - 87 %
K5 = 88 - 100 %

Hylätty (0)

Mikäli jokin opintojakson sisältämistä osista (kts. yllä osista) on hylätty, opintojakson kokonaisarvosana on hylätty.

Ylesh-tentti hylätty: tutkintosäännön mukainen uusintakäytäntö.
Työpaja hylätty: suoritetaan seuraavalla lukukaudella.
Simulaatio hylätty: suoritetaan seuraavalla lukukaudella.
Hoitoelvytys hylätty: suoritetaan seuraavalla lukukaudella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kts yllä ylesh-tentin pisterajat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kts yllä ylesh-tentin pisterajat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kts yllä ylesh-tentin pisterajat.