Siirry suoraan sisältöön

Verkkosivujen kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0244-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Outi Grotenfelt

Vastuuopettaja

Outi Grotenfelt

Ryhmät

  • NKA222SA
    Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa verkkosivustoja käyttäen alan keskeisiä työvälineitä ja tekniikoita
- suunnitella, luoda ja julkaista verkossa esitettäviä sisältöjä
- kuvata, kehittää ja toteuttaa käyttöliittymiä toimeksiantajan tavoitteiden tukemisen näkökulmasta
- arvioida www-sivustojen kehittämistarpeita ja käyttökelpoisuutta

Toteutustapa

- Teorialuentoja
- Itseopiskelua
- Ohjattuja työpajoja
- Sivustoprojekti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Opettajan tarjoamat materiaalit Canvasissa
- Verkkolähteet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Viikkotehtävät 80 h
- Sivustoprojekti 50 h
- Vertaisarviointi & palaute 3 h

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla opiskellaan www-sivustojen rakentamiseen tarvittavat perustaidot:
Sivuston suunnittelu:
- sisällönsuunnittelu
- graafisen ulkoasun suunnittelu
- teknisen rakenteen suunnittelu
Sivuston toteutus:
- HTML-kielen perusteet
- CSS-tyylimäärittely
- Front-End-kehyksien hyödyntäminen (Bootstrap)
- domainin ja web-hotellin hankintaprosessi
- sivuston siirto palvelimelle
Ei läsnäolovelvoitetta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Viikkotehtävät 35 p
- Palaute 1 p
- Projekti + raportti projektista 12 p