Siirry suoraan sisältöön

Professional Communication in English (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0243-3102

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

08.09.2022 - 23.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Ilona Rönkä

Vastuuopettaja

Ilona Rönkä

Ryhmät

  • HTA222SN
    Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- communicate as a professional in field-specific tasks and intercultural contexts
- produce effective spoken and written texts using an appropriate style and register
- demonstrate knowledge of essential terminology needed in working life
- apply principles of interpersonal and organizational communication

Toteutustapa

Opintojaksolla käsitellään seuraavia aihealueita:
• Kulttuurienvälinen viestintä ja viestintätyylit
• Suullisen ja kirjallisen viestinnän viestintästrategiat
• Tehokkaan viestinnän elementit
• Tehokas ja suostutteleva viestintä (esitykset, kokoukset ja neuvottelut)
• Suullisen ja kirjallisen viestinnän tyyli ja rekisteri
• Perusbusiness-sanaston läpikäynti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaalit saatavilla Canvasissa. Opintojakson Canvas aukeaa viimeistään 31.8.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Kansainvälisyys toteutuksella

Kulttuurienvälinen viestintä on opintojaksolla käsiteltävä aihepiiri.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelua
noin 30 tuntia luokkahuoneopetusta
105 tuntia itsenäistä opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on täytynyt läpäistä opintojen alussa toteutettava englannin kielen lähtötasotesti hyväksytysti ennen opintojaksolle osallistumista. Jos opiskelija ei saa hyväksyttyä tulosta lähtötasotestistä, tulee opiskelijan myös suorittaa opintojakso R0170 Valmentava englanti. Vaihtoehtoisesti opiskelija hankkii vastaavan taitotason muulla tavoin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana koostuu seuraavista toteuksen osista:
Business-sanakoe 20 %, 1 op
Suullinen viestintä 40 %, 2 op
Kirjallinen viestintä 40 %, 2 op
Kaikki osat tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kuin opintojaksosta voi saada arvosanan.
Yksityiskohtainen arviointikriteeristö on saatavilla Canvasissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan tulee osoittaa suullinen ja kirjallinen osaaminen vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1 mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan tulee osoittaa suullinen ja kirjallinen osaaminen vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B2 mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan tulee osoittaa suullinen ja kirjallinen osaaminen vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotason C1 mukaisesti.