Siirry suoraan sisältöön

Tiedonhallinta ja tietokannat (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0241-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

40 - 85

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
  • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Outi Grotenfelt

Vastuuopettaja

Outi Grotenfelt

Ryhmät

  • NDA222KA
    Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, K22, Leppävaara
  • NKA222KA
    Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, K22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hallinnoida ja käyttää tietokantoja
- suunnitella ja toteuttaa tietokantoja
- käyttää tietokannan käsittelykieltä tiedon etsinnässä ja muokkauksessa

Toteutustapa

Zoom-luennot:
- opettaja esittelee luennon sisällöi
- tehdän itsenäisiä harjoituksia aikataulun mukaisesti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Luennot
- Harjoitukset (viope-ohjelmisto)
- Oma kannettava tietokone

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla opiskelija oppii tiedonhallintaan ja tietokantoihin liittyvät avainkäsitteet ja käytännön taidot. Tietokannat ovat tärkeä komponentti lähes kaikissa moderneissa tietojärjestelmissä. Tiedonhallinnan ja tietokantojen ymmärtäminen on oleellinen taito kaikille, jotka työskentelevät tietojärjestelmiin liittyvissä tehtävissä.

Opintojakson aluksi luodaan yleiskatsaus aiheeseen ja esitellään avainkäsitteet. Tämän pohjustuksen jälkeen tutustutaan relaatiotietokantoihin ja siihen, kuinka niitä suunnitellaan ja kuinka SQL-kielen avulla tietokannoista haetaan ja manipuloidaan tietoa.

Opintojaksolla käytetään virtuaalista oppimisympäristöä (Viopea), joka tarjoaa opiskelijoille joustavan alustan SQL-kielen käytön harjoitteluun.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

koe
projektityö (joko itsenäisesti tai parityönä)
Molemmat pakollisia kurssin läpäisyyn

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokeen läpäisy (vähintään puolet pisteistä) ja harjoitustyö auttavasti suoritettu

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokeen läpäisy hyvin ja tietokannan ja kyselyiden toteutus osittain

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokeen läpäisy kiitettävästi sekä tietokannan ja kaikkien vaadittavien kyselyiden toteutus erinomaisesti