Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 2 (Oikeudellinen osaaminen) (15 op)

Toteutuksen tunnus: R0222-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, liko

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 100

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus (HLB2), Laurea Hyvinkää

Opettaja

  • Taru Tallgren

Vastuuopettaja

Taru Tallgren

Ryhmät

  • HLB220SA
    Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, S20, Hyvinkää
  • HLB221KA
    Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, K21, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa julkisoikeudellista ja yksityisoikeudellista normistoa työssään sekä tunnistaa EU-oikeuden vaikutuksen kansalliseen lainsäädäntöön
- arvioida omaa osaamistaan ja työelämän osaamisvaatimuksia
- soveltaa yksityisoikeudellista ja julkisoikeudellista normistoa työssään
- kehittää ja syventää omaa osaamistaan henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmansa mukaisesti
- kehittää organisaation toimintaa asiantuntijayhteisön jäsenenä
- luoda henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimia verkostoissa
- arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä

Toteutustapa

Harjoitteluohjeet ovat opiskelijaintrassa:
https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_harjoittelu/SitePages/Tradenomien-harjoitteluohjeet.aspx

Oikeustradenomien harjoitteluohjeita on myös yleisen harjoitteluohjeen lisäksi tarkennettu: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_harjoittelu/SitePages/Oikeustradenomien-harjoitteluohjeita.aspx

Kaikista liiketalouden harjoitteluasioista vastaa Hyvinkään liiketalouden opinnoissa Taru Tallgren. Annan mielelläni lisätietoa ja ohjeistusta / taru.tallgren@laurea.fi

Harjoittelu suoritetaan opiskelijan oman opiskelusuunnitelman mukaisessa aikataulussa

.................................................................................................
Lisätietoa oikeudellisesta harjoittelusta:

Oikeudellisen osaamisen polulla toisen harjoittelujakson oikeushallinnon harjoittelupaikat ovat kolmen kuukauden pituisia, ja jakson voi suorittaa oikeushallinnon harjoittelupaikoissa vasta, kun sekä yksityisoikeuden että julkisoikeuden täydentävistä opinnoista on suoritettu vähintään rikos- ja prosessioikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, insolvenssioikeus sekä sopimus- ja velvoiteoikeus. Suositeltavaa on suorittaa kaikki 60 op ennen oikeushallinnon harjoittelua.

Oikeushallinnon kolmen kuukauden harjoittelupaikkoja tulee hakuun tuomioistuinvirastolta, syyttäjälaitokselta ja muilta virastoilta erikseen ja eri ajankohtina. Harjoittelu on palkallista. Jos oikeudellinen harjoittelu suoritetaan muualla kuin oikeushallinnon harjoittelupaikassa, harjoittelu voidaan aloittaa sen jälkeen kun oikeudellisia täydentäviä opintoja on suoritettu vähintään 30 op.

Muualla kuin oikeushallinnon harjoittelupaikoissa työtehtäviltä edellytetään oikeudellista osaamista harjoittelun hyväksymiseksi. Harjoittelujaksot voidaan suorittaa myös yhtenä kokonaisuutena (oikeustradenomipolulla pääsääntöisesti kahtena kokonaisuutena) eli viiden kuukauden yhdistettynä harjoittelujaksona. Pituudeltaan yhdistetty harjoittelu on 20 kokonaista työviikkoa tai 800 työtuntia. Yhdistetyn harjoittelun sisältökriteerit ovat 2. harjoittelun mukaiset. Yhdistetty harjoittelu voidaan suorittaa aikaisintaan, kun opiskelijalle on kertynyt noin 100 opintopistettä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oikeudellinen harjoittelu 2 = 400 h

Harjoittelut 1 ja 2 voidaan myös suorittaa yhtenä kokonaisuutena = 800h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Harjoittelun arviointi: lue tarkemmin: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_harjoittelu/SitePages/Tradenomien-harjoitteluohjeet.aspx