Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 1 (15 op)

Toteutuksen tunnus: R0220-3082

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.06.2023

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, tiko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Eeva Haikonen

Vastuuopettaja

Eeva Haikonen

Ryhmät

  • NTV220SN
    Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus, S20, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa oppimaansa käytäntöön
- analysoida ja kehittää oman työnsä sisältöä ja menetelmiä
- osallistua harjoitteluyrityksen käytänteisiin ja liiketoimintaprosesseihin liittyvään kehittämistyöhön
- kehittää liiketoimintaosaamistaan
- arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä

Toteutustapa

Harjoittelukäytänteet on ohjeistettu ryhmän omassa Canvas-työtilassa. Lisää tietoa harjoitteluasioista myös Intrassa tradenomien harjoittelusivulla: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_harjoittelu/SitePages/Tradenomien-harjoitteluohjeet.aspx

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty