Siirry suoraan sisältöön

Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0199-3036

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 06.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Jonna Kantala

Vastuuopettaja

Virtuaalihenkilö 2 Heli Karjalainen

Ryhmät

  • STV220KN
    Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K20, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella keskeiset kansalliset ja kansainväliset terveyspoliittiset linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutossuunnassa
- analysoida uudistuvan organisaation, toimivan työyhteisön ja johtamisen hyviä käytäntöjä
- arvioida laadunhallinnan, kustannustehokkuuden ja potilasturvallisuuden toteutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä
- ehdottaa keinoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laadun, kustannustehokkuuden ja potilasturvallisuuden parantamiseksi
- johtaa ja koordinoida omaa ja tiimin toimintaa

Toteutustapa

Verkko-opinnot ja lähiopetus Tikkurilan kampuksella.

Opettaja Jonna Kantala, jonna.kantala@laurea.fi


Suoritustapa, tehtävät ja arviointi käydään läpi opintojakson orientaatiossa.
Arviointiasteikko 1-5

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Orientaatiossa ja opetuksessa esitetty materiaali.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ks. yst. päivämäärät Pakista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 h

Orientaatio 4 h, lähitapaaminen/luento 4 h
Itsenäinen verkkotyöskentely ja tehtävien tekeminen 127 h

Lisätiedot

Syksyllä 2021 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma. Terveydenhoitajakoulutuksessa aiempi opintojakso R0199 Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5 op korvautuu opintojaksolla ST00BT22 Terveydenhoitaja itsensä johtajana ja yrittäjänä 5 op.