Siirry suoraan sisältöön

Valmentava ruotsi (3 op)

Toteutuksen tunnus: R0171-3114

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.11.2021 - 05.12.2021

Ajoitus

20.01.2022 - 20.03.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö E

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Teija Lehto

Vastuuopettaja

Teija Lehto

Ryhmät

  • TOY221SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S21, Yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ruotsin kielen perusrakenteita
- opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
- kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä

Toteutustapa

Opintojakso on campustoteutus Tikkurilan campuksella, ja siihen kuuluu läsnäolovelvoitteisia oppitunteja luokassa 20.1.-22.2. ilta-aikaan klo 16-18. Opintojaksolle ei voi osallistua etänä. Opintojakson kirjallinen tentti on verkossa.
HUOM! Läsnäolovelvoite 75% (tenttioikeus).

EDIT 19.1.2022 OPINTOJAKSO TEHDÄÄN TÄYSIN VERKOSSA KORONAPANDEMIAN VUOKSI OSOITTEESSA https://laurea.zoom.us/my/teijalehto

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssimateriaali on Canvasissa. Lisäksi hyödynnetään muita verkkopohjaisia materiaaleja.
Aineisto koostuu ensisijaisesti kieliopin kertausmateriaalista, mutta myös erilaisiin työelämän viestinnällisiin tilanteisiin valmistaviin harjoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä kolmen opintopisteen kurssilla on 3 x 27 tuntia (yht. 81 h) opiskelijan omaa työtä, josta luentojen osuus on hyvin pieni. Omatoimisen opiskelun osuus on siis selkeästi suurin osa opintojaksoa. Tähän työmäärään kannattaa varautua kalenteroimalla aikaa etukäteen.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso rytmittyy luentojen aiheiden ja aikojen mukaisesti.

Opintojaksolla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita:
- kysymyssanat, kysymyslauseet
- pää- ja sivulauseen sanajärjestys
- substantiivi
- adjektiivi
- prononimi
- verbi
- prepositio
- numerot, ääntämys
sekä kerrataan ruotsin perussanastoa

Lisätietoja opiskelijoille

Tarkoitettu ensisijaisesti ruotsin lähtötasotestissä hylätyn saaneille opiskelijoille, jotta he saavuttavat varsinaisella ruotsinkurssilla tarvittavan kielitason.Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy osallistumaan valtionhallinnon kielitaitovaatimukset sisältävään opintojaksoon.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-ruotsin kielen perusrakenteita
-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
-kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun kaikki tehtävät ovat vaaditulla tasolla suoritettu ja hyväksytty, läsnäolot velvoitteet täyttyvät ja kirjallisesta tentistä on vähintään 50% maksimipisteistä saavutettu. Oppimistehtävät ja kirjallinen tentti arvioidaan Hyväksytty/Hylätty.