Siirry suoraan sisältöön

Valmentava matematiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: R0169-3074

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 29.09.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Sari Viitala

Vastuuopettaja

Sari Viitala

Ryhmät

  • TOY222SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Yhteiset opinnot
  • PKV222SN
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- ratkaista matemaattisia ongelmia tasolla joka vaaditaan ammattikorkeakouluopinnoissa

Toteutustapa

Tämä toteutus on tarkoitettu ensisijaisesti estenomi-opiskelijoille. Valmentavan matematiikan opinnot 3 op tehdään matematiikan opiskeluun soveltuvassa oppimisympäristössä - Viope Oy:n WV4. Pääset viopeen opiskelijaintran kautta.
Opintojakson voi halutessaan suorittaa tenttiä lukuunottamatta itsenäisenä etäopiskeluna verkossa.
Valmentavan matematiikan toteutus tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmällä. Siinä opiskelija tutustuu itsenäisesti teoriaan ja laskee laskuja verkossa. Vapaaehtoisilla laskuharjoituskerroilla (Tikkurilan kampuksella) käsitellään niitä laskuja, missä opiskelija ei ole selvinnyt itsenäisesti.
Eri toteutuksilla on laskujen painotus niin harjoituksissa kuin tentissäkin hieman erilainen. Pyri siis osallistumaan oman koulutusohjelmasi valmentavaan matematiikkaan, koska siitä on sinulle eniten hyötyä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Viope-ympäristössä on sekä teoriaa, videoita että laskuja. Kirjaa ei tarvita.
Halutessaan voi käyttää myös kirjaa, mutta tunnilla niitä ei käytetä. Sopiva kirja on mikä tahansa yläasteen matematiikaa kertaava kirja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähtötason hyväksytysti suorittaneiden ei tarvitse osallistua valmentavaan matematiikkaan.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ennen Valmentavan matematiikan alkua on hyvä osallistua lähtötasotestiin, joka estenomeille on 25.8. klo 8:45.
Tentti on 29.9. klo 9:00.
HUOM! Ota oma tietokone mukaan kumpanakin päivänä.
Tarkistakaa ajantasaiset aikataulut aina Pakista!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä: 3 op = 3 x 27 h = 81 h opiskelijan työtä.
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkossa, mutta tentti tulee tehdä kampuksella etukäteen ilmoitettuna päivänä. Kampuksella järjestetään myös 3-4 laskuharjoituspajaa, joihin voi osallistua oman tarpeen mukaan.

Sisältö ja sen jaksotus

Valmentava matematiikka suoritettaan ns. kääneisen oppimisen menetelmällä. Opiskelija opiskelee teorian itsenäisesti ja laskee kunkin alueen laskuja osaamisensa mukaan. Lisäksi on mahdollista osallistua laksuharjoituksiin, jos itseopiskelu on ollut haastavaa. Estenomien sisältöalueet:
Negatiiviset luvut
Yksikön muunnokset
Murtoluvut
Potenssi
Yhtälön ratkaisu
Prosenttilasku

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu pääosin tenttiin. Opintojakson läpäisemiiseksi tulee saavutaa 60% tentin maksimipisteistä. Tämän lisäksi tulee olla suoritettuna vähintään 30 laskua jokaisesta teemasta Viope-ympäristössä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY, Suorituksen kriteerit
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
-käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
-etsiä tietoa eri tietolähteistä
-raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
-toimia ryhmän jäsenenä
-suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Hylätty (0)

Opintojakson suoritus on hylätty, jos tentistä tulee alle 60 % oikein ja/tai Viopen ympäristössä aihealueista ei ole laskettu riittävästi laskuja.