Siirry suoraan sisältöön

Ranskan kielen perusteet 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0116-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

26.01.2023 - 27.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Sari Myréen

Vastuuopettaja

Sari Myréen

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

  • TOY222SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kielen perusrakenteita ja perussanastoa
- viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
- kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä
Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Toteutustapa

Opintojakso on ranskan kielen alkeiden verkkokurssi, joka on tarkoitettu sekä suomen- että englanninkielisille opiskelijoille.
Linkki Canvas-alustan työtilaan ja Zoom-tapaamisiin lähetetään osallistujille tammikuussa 2023.
Opintojaksolla käytettävän verkkomateriaalin hyödyntämiseen tarvitset Ranskan instituutin mediakirjaston virtuaalisen kirjastokortin:
http://www.france.fi/kirjasto/

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 26. tammikuuta ja päättyy 20. huhtikuuta.
Virtuaaliset tapaamiset Zoomissa järjestetään torstai-iltaisin ensimmäisessä tapaamisessa klo 16 sovitun aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla sovelletaan interaktiivista Lingua Attack -menetelmää, joka antaa sinulle mahdollisuuden tutustua vieraaseen kieleen kuten sitä puhutaan arkielämässä. Voit kehittää kielitaitoasi video- ja audiopohjaisten harjoitusten avulla, ja lisäksi pelit mahdollistavat opittujen asioiden optimaalisen muistamisen. Kielitaitosi arvioidaan eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) mukaisesti.

Bienvenue !

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla opittua tietoa voi käyttää hyväksi yrityksissä ja organisaatioissa, joilla on kansainvälisiä yhteyksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A Osallistuminen verkko-opetukseen vähintään 75 % sekä suulliset oppimistehtävät (28h)
B Kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät (52h)
C Laajemmat palautettavat oppimistehtävät (55h)

Lisätietoja opiskelijoille

Ranskan kielen asema on hyvin merkittävä, ja ranskan kieli ei rajoitu maantieteellisesti vain Ranskaan, vaan sitä puhutaan maailmanlaajuisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1 Aktiivinen osallistuminen verkko-opetuksessa ja keskusteluissa Canvasilla 20 %
2 Laajemmat oppimistehtävät 30 %
3 Lopputentti ennakkoon ilmoitetuista opintojaksolla käsitellyistä sanastoista, teksteistä ja tehtävistä 50 %