Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö (15 op)

Toteutuksen tunnus: R0045-3185

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2000

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 200

Koulutus

 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

 • Teija Hyppönen-Paloheimo
 • Auli Hietanen
 • Sari Viitala
 • Nina Lahtinen
 • Jussi Järvi

Vastuuopettaja

Nina Lahtinen

Ryhmät

 • PKV220SN
  Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, S20, Tikkurila
 • PKV221SA
  Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, monimuotototeutus, S21, Tikkurila
 • PKV219SA
  Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, monimuotototeutus, S19, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää perusteltuja työelämää koskevia kehittämisehdotuksia
- käsitteellistää työelämän ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen
- käyttää sopivia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uuden tiedon tuottamiseksi
- toimia kehittämishankkeissa yhteistoiminnallisesti ja vastuullisesti työelämän ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
- arvioida omaa toimintaansa ja omia ratkaisujaan kriittisesti
- hallita kokonaisuuksia sekä esittää asiansa loogisesti ja perustellen

Toteutustapa

Opinnäytetyö lähtee liikkeelle aiheen valinnasta ja aiheanalyysistä. Tutustu prosessin etenemiseen opiskelijaintrassa. Opinnäytetyön laatimiseen kuuluu toisen opinnäytetyön opponointi, oman työn esittely, arviointikeskustelu ja kypsyysnäytteen tekeminen.

Opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen kirjoitat suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen mukaisesti. Mikäli koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi tai olet saanut koulusivistyksesi ulkomailla, kirjoitat kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnäytetyöpohja on opiskelijaintrassa.


Plagioinnin (eli luvaton tekstin lainaaminen) tunnistamiseen käytetään Ouriginal-ohjelmaa. Ouriginal-käyttöohje opiskelijalle ja Plagiointitapausten käsittely Laureassa on ohjeistettu opiskelijaintran sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hakeaksesi hyväksilukua, ota yhteyttä opintopäällikköön tai ONT-koordinaattoriin.


Katso lisätietoa opiskelijaintrasta: Opintojen kulku > Opinnäytetyö

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opinnäytetyöltä odotetaan selkeää yhteyttä työelämän kehittämiseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi palvelun, toimintamallien tai uuden työkulttuurin kehittäminen. Opinnäytetyö voi olla osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Jos olet valmistumassa, huomioi tärkeät päivämäärät opinnäytetyön palautuksessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön arviointi on ohjeistettu opiskelijaintrassa.
Laurean opinnäytetyöohje sisältää arviointikriteerit.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opinnäytetyöt tarkistetaan Ouriginal-plagioinnintunnistusjärjestelmää käyttäen.

Lisätiedot

Opinnäytetyö arvioidaan opinnäytetyöohjeiston kriteereiden mukaisesti.