Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö (15 op)

Toteutuksen tunnus: R0045-3153

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

06.09.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen (MSA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

 • Leila Jaakkola
 • Mervi Niemelä
 • Sirkka Antinluoma
 • Miia Vakkuri
 • Päivi Mantere

Vastuuopettaja

Mervi Niemelä

Ryhmät

 • MLA220KA
  Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuotototeutus, K20, Leppävaara
 • MSA220SN
  Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, S20, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää perusteltuja työelämää koskevia kehittämisehdotuksia
- käsitteellistää työelämän ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen
- käyttää sopivia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uuden tiedon tuottamiseksi
- toimia kehittämishankkeissa yhteistoiminnallisesti ja vastuullisesti työelämän ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
- arvioida omaa toimintaansa ja omia ratkaisujaan kriittisesti
- hallita kokonaisuuksia sekä esittää asiansa loogisesti ja perustellen

Toteutustapa

Tämä on kaikkien syksyllä 22 opinnäytetyötään aloittavien restonomiopiskelijoiden opinnäytetyötoteutus.Toteutuksella opinnäytetyön voi tehdä opinnäytetyön ns perinteisenä opinnäytetyönä tai päiväkijamuotoisena, pont-opinnäytetyönä.

Tervetuloa mukaan päiväopiskelijat ja verkkopainotteisen monimuotokoulutuksen opiskelijat!

OPINNÄYTETYÖN ALOITUSKERTA JA KAIKKI MUUTKIN OHJAUSTAPAAMISET OVAT VERKOSSA; ZOOMISSA.

Opinnäytetyö on mahdollista tehdä kokonaan verkossa.

Pakollista läsnäoloa on omat, ohjaajien kanssa sovittavat ohjaustapaamiset (3-5kpl), suunnitelmaseminaari ja julkaisuseminaari.

Ensimmäinen ohjaustapaaminen, ohjaajiesi kanssa on aiheanalyysin ohjaus ja tämän jälkeen tapaat ohjaajasi suunnitelmaseminaarissa.

Syksyn aikana pidämme joitain yhteisiä verkkotapaamisia, mutta teemme niistä kaikista videotallenteet.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnäytetyön tekemiseen on useita eri vaihtoehtoja, ns perinteinen eli toiminnallinen opinnäytetyö tai tutkielmatyyppinen opinnäytetyö tai PONT eli päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opinnäytetyöllä on toimeksiantajayritys, joten opinnäytetyön myötä toteutuu autenttinen työelämäkumppanuus.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinnäytetyön toteutus alkaa ti 6.9. klo 12.30-15.00 verkkotapaamisella. Linkki verkkotapaamiseen on Canvas-työtilassa.

Opiskelijakalenterista tullaan varaamaan joka tiistai-iltapäivä mahdolliseen oman opinnäytetyön tekoon.

Tämä opinnäytetyön toteutus päättyy ti 25.4.2023, eli tällöin on toteutuksen viimeinen julkaisuseminaari.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei koske tätä toteutusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyö on opiskelijan työnä, sisältäen sen kaikki vaiheet, noin 400 työtuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Katsothan lisätietoja opiskelijaintrasta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Katsothan intrasta opinnäytetyön arvioinnin ulottuvuudet ja tasot.

Lisätiedot

Opinnäytetyö arvioidaan opinnäytetyöohjeiston kriteereiden mukaisesti.