Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: R0034-3043

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

20.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Sosionomikoulutus (SSV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Hanna Väätäjä
  • Tanja Tikkanen-Lamminen
  • Anne Rajamäki

Vastuuopettaja

Anne Rajamäki

Ryhmät

  • SSV222KA
    Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja jäsentää erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä
- käyttää ja soveltaa sosiaalipedagogisen, sosiokulttuurisen ja psykososiaalisen työn menetelmiä ja välineitä eri elämäntilanteissa olevien yksilöiden, perheiden ja ryhmien tukemisessa
- hallitsee suunnitelmallisen ja tavoitteellisen asiakastyön prosessin sekä osaa arvioida ja dokumentoida asiakastyötä

Toteutustapa

Jakso toteutetaan ajalla 20.1.-13.5.2023.
Lähiopetus on Tikkurilan kampuksella.

Jakson osa-alueet:

Lähiopetus, 1 op
Ryhmätentti, 2 op
Menetelmän perehdytystehtävä ja "menetelmämarkkinat", 2 op
Dokumentointi-tehtävä, 1 op
Projekti, 4 op

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tenttimateriaali

Kurki, L. 2000. Sosiaalikulttuurinen innostaminen: muutoksen pedagogiikka. Vastapaino.

ja

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019: Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus. Luvut 6-9. Ellibs e-kirjat (Laurean lisenssi) (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.)

tai

Ranne, K. ym. (toim.) 2005. Sosiaalipedagoginen ammatillisuus. Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, muut julkaisut 1/2005. Teos on julkaistu sekä painettuna että verkossa. Tenttiin luetaan luvut sivut 14-44. Verkkojulkaisun osoite: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/16533/Sosiaalipedagoginen_ammatillisuus.pdf? (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.) sequence=1&isAllowed=y

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksella ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Mikäli arvioit, että sinulla on aikaisempaa osaamista opintojakson tavoitteisiin nähden, voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ennen jakson aloituspäivää. Ole tällöin yhteydessä Anneen: anne.rajamaki@laurea.fi

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Jaksolla tehdään työelämäprojekti. Opiskelija/-ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakasryhmän tarpeista lähtevää toimintaa ryhmälle, käyttäen perustellusti työmenetelmiä ja/tai työvälineitä valitsemassaan toimintaympäristössä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa valita, käyttää ja arvioida sosiaalialan asiakastyön menetelmiä asiakaslähtöisesti, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Ennen jakson aloitusta ilmoittautuneille lähetetään sähköpostia, jossa myös ohjataan projektipaikan valinnan osalta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson lähiopetuksessa on 80% läsnäolovelvollisuus. Läsnäolo on kuitenkin pakollinen:

- Jakson aloitus 20.1.2023
- Menetelmän perehdytystehtävään liittyvät menetelmämarkkinat 17.3.2023
- Projektiesitysten jakaminen ja opintojakson lopetus 13.5.2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit on ilmoitettu oppimistehtävissä, jotka löytyvät Canvasista.