Siirry suoraan sisältöön

Asiakastyön harjoittelu (15 op)

Toteutuksen tunnus: R0031-3040

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 400

Koulutus

 • Sosionomikoulutus (SSV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

 • Säde Siljamo
 • Sanna Saraste
 • Kaarina Aho
 • Ari Heikkinen
 • Eeva Soikkeli

Vastuuopettaja

Eeva Soikkeli

Ryhmät

 • SSV223KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K23, Tikkurila
 • SSV222SN
  Sosionomikoulutus, päivätoteutus, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kohdata erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä
- rakentaa asiakaslähtöisen vuorovaikutussuhteen
- hahmottaa työyhteisön ja organisaation perustehtävää
- osallistua aktiivisesti ja vastuullisesti työyhteisön toimintaan
- asettaa itselleen ammatillisia osaamistavoitteita ja arvioida omaa ammatillista kasvuaan
- toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Toteutustapa

Opiskelija osaa
- kohdata erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä
- rakentaa asiakaslähtöisen vuorovaikutussuhteen
- hahmottaa työyhteisön ja organisaation perustehtävää
- osallistua aktiivisesti ja vastuullisesti työyhteisön toimintaan
- asettaa itselleen ammatillisia osaamistavoitteita ja arvioida omaa ammatillista kasvuaan
- toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Harjoittelun tavoitteiden ja sisällön mukainen kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Katso ohjeet Sosiaalialan näyttökäytänteet -työtilasta Canvasissa. Työtilaan pääset liittymään tästä linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/EYX8BW

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opiskelija suunnittelee harjoittelunsa ajankohdan siten, että se sopii muiden opintojen aikatauluun. Harjoittelun voi suorittaa myös kesällä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Suunnitellessasi harjoittelua ulkomailla ks. Opiskelijaintra / Harjoittelu ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Katso harjoittelun yleisohje Canvasista (Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtila).

Sisältö ja sen jaksotus

Katso harjoittelun yleisohje Canvasista (Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtila).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Hylätty (0)

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.