Siirry suoraan sisältöön

Digitaalinen sisältömarkkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: PK00BV33-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

20.03.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Auli Hietanen
  • Jussi Järvi

Vastuuopettaja

Auli Hietanen

Ryhmät

  • PKV223KAM
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, monimuotototeutus, K23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata digitaalisen markkinoinnin tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
- suunnitella ja arvioida vaikuttajamarkkinointia
- suunnitella ja arvioida toimivaa sisältömarkkinointia
- suunnitella ja arvioida yritysviestintää kokonaisuutena
- tehdä digitaalisen markkinoinnin suunnitelman osana yrityksen markkinointistrategiaa
- arvioida markkinoinnin vaikuttavuutta eri analyysimenetelmillä
- soveltaa digitaalisen markkinoinnin menetelmiä kosmetiikka-alalle

Toteutustapa

Luennot ja tehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos sinulla on opintojakson tavoitteisiin liittyvää osaamista (AHOT) tai mahdollisuus hankkia sitä työelämässä (TOPI), ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan ennen opintojakson alkamista

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Luennot Tikkurilan kampuksella tai verkototeutuskena Zoomissa. Tarkista lähikontaktin paikka ja päivämäärät Pakista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Eli 5 op on 135 tuntia työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla käsitellään digitaalisen markkinoinnin perusteita ja markkinoinnin tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
Lisääksi
- suunnitellaan ja arvioidaan vaikuttajamarkkinointia
- suunnitellaan ja arvioidaan toimivaa sisältömarkkinointia
- suunnitellaan ja arvioidaan yritysviestintää
- tehdään digitaalisen markkinoinnin suunnitelma
- arvioidaan markkinoinnin vaikuttavuutta eri analyysimenetelmillä
- soveltaan digitaalisen markkinoinnin menetelmiä kosmetiikka-alalle

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävistä annetaan erilliset arviointikriteerit tunnilla tehtäväannon yhteydessä.

Hylätty (0)

Tehtäviä ei ole palautettu
Tehtäviä ei ole tehty tai korjattu hyväksytyllä kriteereillä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita
tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden