Siirry suoraan sisältöön

Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa (5 op)

Toteutuksen tunnus: MY00BM99-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu (MYA4), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Anna Salmi

Ryhmät

  • MYA423KJ
    Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida yhteiskehittämisen menetelmiä ja työtapoja sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa
- ohjata tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä yhteiskehittämisen työpajoissa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
- huomioida yhteiskehittämisen eettiset kysymykset

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty