Siirry suoraan sisältöön

Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa (5 op)

Toteutuksen tunnus: MY00BM99-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu (MYA4), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Anna Salmi

Vastuuopettaja

Anna Salmi

Ryhmät

  • MYA423SJ
    Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida yhteiskehittämisen menetelmiä ja työtapoja sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa
- ohjata tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä yhteiskehittämisen työpajoissa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
- huomioida yhteiskehittämisen eettiset kysymykset

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kolmena työpajatyyppisenä päivänä sekä kampuksen ulkopuolella ryhmässä toteutettavan fasilitoidun työpajan muodossa.

1. Kontaktiopetuspäivä
- Johdanto opintojaksoon
- Esitehtävän purku
- Ryhmäytyminen
- Toimeksianto/Opintojakson oppimistehtävänanto

2. Kontaktiopetuspäivä
- Yhteiskehittämisen ja fasilitoinnin perusteet luento
- Fasilitointiharjoitukset pienryhmissä

3. Kontaktiopetuspäivä
- Oppimistehtävien esitykset
- Palaute ja ohjeet oppimistehtävän viimeistelemiseksi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson tietopohja koostuu yhteiskehittämisen, fasilitoinnin ja virtuaalifasilitoinnin teoriasta. Opintojaksolla nivotaan yhteen yhteiskehittämisen ja fasilitoinnin teoriaa ja käytäntöä. Teorian avulla tietopohjaa ja käsitteistöä kasvatetaan ja käytännön yhteiskehittäminen ja fasilitoinnin kokemuksien reflektoinnilla syvennetään ymmärrystä keskeisistä teemoista.

Kirjallisuus täydentyy opintojakson aikana.

Esim.

Kaner, S. 2014. Facilitator's Guide to Participatory Decision-Making. John Wiley & Sons
(https://ebookcentral.proquest.com/lib/laurea/reader.action?docID=1676370&ppg=38)

Schwarz, R. (2017) The Skilled Facilitator. A Comprehensive Resources for Consultants, Facilitators, Coaches, and Trainers. 3rd edition.

Bens, I. (2012). Facilitating with Ease! Core Skills for Facilitators, Team Leaders and Members, Managers, Consultants, and Trainers, 3rd Edition. Hoboken: Jossey-Bass.

Andersen, H., Nelson, I. and Ronex, K. 2020. Virtual Facilitation. Wiley.
(E-kirjana Laurea Finnassa)

Sekä itsenäisesti hankitut lähteet.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla työstetään työelämän toimeksiantoa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ jakaantuu kolmeen kontaktiopetuspäivään (21 h), pienryhmässä suoritettavan työpajan suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin (109 h).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

- arvioida yhteiskehittämisen menetelmiä ja työtapoja sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa
- ohjata tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä yhteiskehittämisen työpajoissa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
- huomioida yhteiskehittämisen eettiset kysymykset