Siirry suoraan sisältöön

Ravitsemispalveluiden perusteet (10 op)

Toteutuksen tunnus: ML00BW59-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus (PRA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Leila Jaakkola
  • Tuula Kuivanen
  • Anikó Lehtinen
  • Henry Lybäck

Vastuuopettaja

Leila Jaakkola

Ryhmät

  • PRA223SN
    Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla ravitsemisalan keskeiset ominaispiirteet
- määritellä ja selittää asiakaslähtöisen ravitsemispalvelun laatutekijöitä
- soveltaa asiakaslähtöisen palvelun laatutekijöitä käytännössä ravitsemisalalla sali- ja keittiötoiminnoissa
- toimia ja viestiä vuorovaikutteisesti ja työelämälähtöisesti monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.