Siirry suoraan sisältöön

Julkisen sektorin asiakkuudet ja palvelumuotoilu (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BV03-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen (HYD4), Verkkokampus

Opettaja

  • Otto Mäkelä
  • Sari Sarlio-Siintola

Ryhmät

  • HYD423SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hahmottaa asiakkaan arvontuotannon ulottuvuuksia julkisessa palveluympäristössä
- uudistaa organisaatioiden käytänteitä palvelumuotoilun keinoin
- analysoida moraalisen työnjaon muutosta ja asiakkaan erilaisia rooleja palveluiden kehittäjänä, tuottajana ja käyttäjänä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty