Siirry suoraan sisältöön

Julkiset hankinnat ja investoinnit (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BV02-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen (HYD4), Verkkokampus

Opettaja

  • YAMK puute 2023

Ryhmät

  • HYD423SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hallita julkisten hankintojen ja kilpailutuksen oikeudellisen näkökulman ja nykytilan
- hahmottaa julkisten hankintojen merkitystä innovaatiopolitiikan välineenä ja kestävän liiketoiminnan edistäjinä
- analysoida julkisten hankintojen roolia yhteiskunnan rakenteiden ja toimintamallien uudistamisessa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty