Siirry suoraan sisältöön

Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BV01-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen (HYD4), Verkkokampus

Opettaja

  • Kaisa Airo
  • Ville Saarikoski

Ryhmät

  • HYD423SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata kollektiivisen älykkyyden synnyn ja älykkyyden lajit
- kuvata arvon luonteen verkostoissa
- tunnistaa ja arvioida yksilön merkitystä ja toiminnan vaikutuksia eritasoisissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä
- analysoida ja soveltaa systeemistä lähestymistapaa verkostoissa
- toimia sekä fyysisessä että virtuaalisessa ympäristössä sekä näiden yhdistelmissä
- tunnistaa tiedon/informaation roolin arvoa luovassa prosessissa

Arviointiasteikko

H-5