Siirry suoraan sisältöön

Valintamuotoilu (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BS59-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

13.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu (HYV8), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Kaisa Hytönen
  • Markus Kanerva

Ryhmät

  • HYV823SJ
    Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida valintaympäristön merkitystä ihmisten käyttäytymisessä sekä tunnistaa ongelmakohdat valintaympäristössä
- soveltaa ja arvioida käyttäytymistieteellisiä perusperiaatteita ja käyttäytymisen muutoksen malleja käytännönongelmien ratkaisemiseksi
- kehittää ja implementoida tehokkaita interventioita valintaympäristöön
- arvioida tuuppauksia osana laajempaa valintamuotoilun kokonaisuutta

Arviointiasteikko

H-5