Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö (30 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BP23-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

30 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen (HYD4), Verkkokampus

Opettaja

 • Marjo Poutanen
 • YAMK Virtuaali
 • Antti Sekki
 • Kaisa Airo
 • Maria Ekström
 • Ville Saarikoski

Vastuuopettaja

Maria Ekström

Ryhmät

 • HYD423SJ
  Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta
- soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
- soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä
- valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
- toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
- hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
- tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty