Siirry suoraan sisältöön

Aineettomat oikeudet (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BO25-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2000

Ajoitus

01.04.2023 - 30.06.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu (HYD3), Laurea Verkkokampus

Opettaja

  • Juli Mansnerus
  • Jukka Linna

Ryhmät

  • HYD323SJ
    Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- toimia ja ohjata muita toimimaan digitaalisessa ympäristössä oikeudellisesti kestävällä tavalla
- suojata niin immateriaalioikeuksia kuin myös henkilö- ja muita tietoja uudentyyppisissä tilanteissa ja puuttua näiden oikeuksien loukkauksiin

Toteutustapa

Verkossa Canvas-alustalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1) Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus (2014), s. 45–136, 167 – 254, 265 – 288, 299 – 316, 353 – 402. (Sähköisissä kirjoissa vastaavat jaksot.)

2) Villa, Seppo et al.: Yritysoikeus (2020), immateriaalioikeuden osuus.

Opettaja antaa kurssin aikana lisää kirjallisuussuosituksia.

Arviointiasteikko

H-5