Siirry suoraan sisältöön

Aineettomat oikeudet (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BO25-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu (HYA4), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Juli Mansnerus

Vastuuopettaja

Marjaana Marmo

Ryhmät

  • HYA422SJ
    Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu, yamk, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- toimia ja ohjata muita toimimaan digitaalisessa ympäristössä oikeudellisesti kestävällä tavalla
- suojata niin immateriaalioikeuksia kuin myös henkilö- ja muita tietoja uudentyyppisissä tilanteissa ja puuttua näiden oikeuksien loukkauksiin

Toteutustapa

Opintojakso sisältää 2 lähiopetuskertaa 7.10. klo 9-16:30 (luento-opetus verkosssa) ja 2.12. klo 9-16:30 ryhmätyöskentely verkossa (yht: 45 min*12). Lisäksi opintojakson aikana verkossa suoritetaan joitakin itsenäisiä oppimistehtäviä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1) Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus (2014), s. 45–136, 167 – 254, 265 – 288, 299 – 316, 353 – 402. (Sähköisissä kirjoissa vastaavat jaksot.)

2) Villa, Seppo et al.: Yritysoikeus (2020), immateriaalioikeuden osuus.

Opettaja antaa kurssin aikana lisää kirjallisuussuosituksia.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tarkempi kurssiaikataulu julkaistaan kurssin Canvas-sivustolla ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. Osallistuminen lähiopetuskerroille 7.10 (luentopäivä) ja 2.12 (pienryhmätyöskentely) on pakollista.

Arviointiasteikko

H-5