Siirry suoraan sisältöön

Yritysjuridiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BW51-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 80

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Liiketalouden koulutus (HLB2), Laurea Hyvinkää

Opettaja

 • Juli Mansnerus

Vastuuopettaja

Juli Mansnerus

Ajoitusryhmät

 • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

 • HLB223KN
  Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen, päivätoteutus, K23, Hyvinkää
 • HLDOPS22
  Liiketalouden koulutus, Avoin AMK polkuopinnot, verkko-opinnot, S22, Verkkokampus
 • HLD222SA
  Liiketalouden koulutus, verkko-opinnot, S22, Verkkokampus
 • HLB223KA
  Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, K23, Hyvinkää

Pienryhmät

 • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia oikeusjärjestelmän perusperiaatteiden ja oikeuslähteiden mukaisesti
- soveltaa yritystoimintaa koskevia oikeudellisia normeja ja periaatteita
- hyödyntää velvoite- ja sopimusoikeuden, kuluttajansuojan, markkinoinnin, yhtiöoikeuden sekä immateriaalioikeuden liiketoiminnalle keskeisiä oikeusohjeita

Toteutustapa

Verkko-opinnot Canvas-alustalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Yritysjuridiikka (Kyläkallio Kalle, Edita: 2013), joka on saatavilla sähköisesti Finnassa (edellyttää kirjautumista): https://laurea.finna.fi/Record/laurus.79662

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Katso opintojakson kalenterista.

Sisältö ja sen jaksotus

Orientaatio: Ohjeet kurssille sekä oikeusjärjestelmä ja oikeuden ajankohtaisuus
Moduuli1: Sopimusoikeus, velkasuhteet ja vakuudet
Moduuli 2: Yhtiöoikeus
Moduuli 3: Markkinointijuridiikka –ja immateriaalioikeus
Moduuli 4: Kurssin päätös ja oppimispäiväkirja

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laurean yleiset arviointiperusteet soveltuvat.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko: 1-5.