Siirry suoraan sisältöön

Yritysjuridiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BN46-3028

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 75

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Marjaana Marmo

Vastuuopettaja

Marjaana Marmo

Ryhmät

  • NTA220SA
    Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus, S20, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- oikeusjärjestelmän toiminnan periaatteet
- toimia kansalaisten oikeudellisen aseman mukaan
- soveltaa yritystoimintaa koskevia oikeudellisia normeja ja periaatteita

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelua itsenäisesti opintojakson Canvas-työtilassa sekä kaksi tapaamiskertaa etäyhteydellä Zoomissa (ke 31.8. klo 16-18 ja ma 24.10. klo 16-18).
Opiskelemme keskeisiä asioita
•sopimuksista,
•luotonannosta,
•kuluttaja- ja kilpailuoikeudesta,
•markkinointioikeudesta ja
•yritysmuodoista

Mikäli opiskelija ei aio osallistua toteutukselle, jolle hänet on hyväksytty, on hänen peruutettava ilmoittautumisensa toteutuksen vastuuopettajalle ennen opinnon alkua, jotta hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.
Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kalle Kyläkallio: Yritysjuridiikka

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Aloitus keskiviikkona 31.8. klo 16-18 Zoomissa, seuraava tapaaminen ma 24.10. klo 16-18 Zoomissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työtä 5 op x 27h= 135h. Tästä luentoja neljä tuntia ja loput itsenäistä opiskelua ja työskentelyä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opiskelemme keskeisiä asioita
•sopimuksista,
•luotonannosta,
•kuluttaja- ja kilpailuoikeudesta,
•markkinointioikeudesta ja
•yritysmuodoista

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu itsenäisesti ja ryhmissä suoritettaviin tehtäviin.
Arvioinnissa käyetään Laurean yleisiä arviointiperusteita.

Hylätty (0)

Opintojakson vaatimuksia ei saavuteta, esimerkiksi opintojakson yhdestä tai useammasta tehtävästä ei ole saatu hyväksyttävää suoritusta, tai opiskelija ei ole sisäistänyt käsitteitä tai opintojakson kannalta keskeisimpiä säännöksiä tai käytäntöön soveltamisessa on huomattavia puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson vaatimukset saavutetaan perustasolla. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä yritysjuridiikan peruskäsitteitä ja -säännöksiä sekä osoittaa perehtyneensä opintojakson tietoperustaan.Opiskelija osaa tyydyttävästi soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvällä tasolla. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on osassa opintojakson teemoja kehitettävää, käsitteiden osalta opiskelija osaa suurimman osan yritysjuridiikan käsitteistä. Opiskelija osaa hyvin soveltaa tietojaan käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan tiedot ja taidot opintojakson teemoista ovat hyvällä tasolla, opiskelija hallitsee käsitteet ja tuntee aihealueen keskeisen sääntelyn. Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa säännöksiä erittäin hyvin myös käytännössä.