Siirry suoraan sisältöön

Reseptioppi (1 op)

Toteutuksen tunnus: G800BP54-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 28.02.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä täydennyskoulutus (USG), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Tiina Mäkelä
  • Jonna Suominen

Vastuuopettaja

Tiina Mäkelä

Ryhmät

  • USG22SU
    Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus, Syksy 22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hallitsee lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan hoitajavastaanotolla
- varmistaa tiedonkulun kirjaten ja raportoiden systemaattisesti lääkehoidon ja siihen liittyvän hoitotyön toteutuksen 
- tuntee yksilöllisen lääkehoidon vaatimukset ja periaatteet sekä osaa analysoida lääkkeiden valintaa, niiden annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen 
- noudattaa lääkemääräysten kirjoittamisesta annettuja ohjeita ja säädöksiä ja osaa kirjoittaa reseptin oikein
- tuntee lääkkeiden korvattavuudesta annetut lait, asetukset ja määräykset
- tunnistaa ja ennakoi lääkehoidon ongelmatilanteita ja riskejä, rekisteröi poikkeamat sekä kehittää riskien- ja laadunhallintaa

Sisältö

reseptioppi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty