Siirry suoraan sisältöön

Ääni- ja videotuotanto (5 op)

Toteutuksen tunnus: E9967-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, tiko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TON2), Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Opettaja

  • Mika Stenberg

Vastuuopettaja

Mika Stenberg

Ryhmät

  • TON222SY
    Laurea täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- luoda, editoida ja tallentaa ääni- ja videomateriaalia
- käyttää tuotantoprosessissa tavallisimmin käytettäviä laitteita
- tunnistaa eri medioiden asettamat vaatimukset audio- ja videotiedostojen jakelussa
- suunnittella ja käsikirjoittaa yksinkertaisen ääni- tai videotuotannon

Toteutustapa

Lähiopetus työpajoissa sekä oppimistehtäviä ja itsenäisiä projekteja.
Kurssin keskeinen sisältö:
OSA I: Digitaalinen ääni
Digitaalisen äänen peruskäsitteet
- Mitä ääni on
- Äänen tallentaminen digitaalisena
- Tiedostoformaatit ja tilavaatimus
Editoinnin ja äänenkäsittelyn perusteet
- Äänen muokkaaminen ja käsittely
- Äänen korjailu ja tehosteet
- Äänen tallentaminen
Moniraitatyöskentely
- Moniraitaäänitykset
- Miksaus
- Panorointi
- Kanava-automaatio
- Äänipankit ja samplet
Studiotyöskentely
- Laitteistoon tutustuminen
- Digital Audio Workstation (DAW)
- Äänen tallentaminen laadukkaasti
Äänen jälkikäsittely
- Efektit
- Masterointi
- Tallennus ja jakelu
OSA II: Digitaalinen video
Perusteet
- Digivideon peruskäsitteet
- Tiedostoformaatit ja tilavaatimus
Videoeditoinnin perusteet
- Sovellukseen tutustuminen
- Työnkulku videoprojekteissa
- Videoeditoinnin perusteet
- Transitiot
Videon jälkikäsittely
- Toistonopeuden muuttaminen
- Värien korjaus
- Chroma Keyer
- Efektit
Lisää videon jälkikäsittelyä
- Videon tekstitykset ja Overlay -kuvat
-AfterFX - ohjelmiston esittely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen suoritus on mahdollista tekemällä ja palauttamalla oppimistehtävät sekä projektit.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Kurssilla on mahdollista tehdä asiakasprojekteja mikäli sellaisia on tarjolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitapaamisissa käydään asioita yhdessä läpi ja tehdään ohjattuja harjoituksia.
Opintojaksoon kuuluu opiskelijaprojekti, joka vaatii ajankäyttöä myös lähitapaamisten ulkopuolella.
Kurssin alkupuolella painottuu työpajatyyppinen lähiopetus. Kurssin loppupuolella opiskelijat työstävät omia projektejaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla käytetään Adoben Premiere ja Audition -sovelluksia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu:
- harjoitustehtävistä
- loppuprojektista