Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9511-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, sote

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa (SYA5), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Pauliina Partanen
  • Outi Ahonen

Ryhmät

  • SYA523SJ
    Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laajentaa tietouttaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelystä ja tiedonhallinnan prosessin kehittämistarpeista toiminnan suunnittelusta, toteutukseen ja arviointiin
- määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa nopeasti kehittyviä asiakaslähtöisiä palvelutarpeita
- hahmottaa ja ymmärtää tulevaisuuden asiakkaan tietotarpeita digitaalisessa palveluympäristössä
- hahmottaa ja ymmärtää näyttöön perustuvuuden merkitys osana tiedonhallintaa
- hahmottaa ja ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta ja potilastietojen hallintaa koskevan lainsäädännön
- arvioida ja kehittää dokumentoinnin käytänteitä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty