Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan muutos (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9509-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, sote

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa (SYA5), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Soili Vento
  • Piia Silvennoinen

Ryhmät

  • SYA523SJ
    Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa ja ymmärtää SOTE-muutoksen kontekstin ja siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset taustatekijät
- ymmärtää palvelujen uudistamisen ja monitasoisen integraation seuraukset organisaatioiden, toimintatapojen, johtamisen ja osaamisvaatimuksien suhteen
- hahmottaa ja ymmärtää SOTE-muutoksen lainsäädännön
- hahmottaa ja ymmärtää digitalisaation ja robotiikan merkityksen sote-alan työssä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty